Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Back-to-back-lån

Definition Lån till en extern part som denne lånar vidare till ett företag i intressegemenskapen. Lagrum 24 kap. 20 § IL Kommentar Vissa räntor omfattas av ränteavdragsbegränsnings- regler som gör att de inte blir skattemässigt avdragsgilla. Räntekostnader till en extern part omfattas inte av ...

arrow_forward
rr

Glas, porslin, bestick

Löpande bokföring Företagets utgifter för glas, porslin, bestick, muggar, koppar etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel. Även kastruller, stekpannor, grytunderlägg etc. räknas hit, men liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. kan dessa utgifter debiteras konto 7699 Övrig...

arrow_forward
rb

Eget kapital

Definition Eget kapital är skillnadsbeloppet mellan ett bolags tillgångar och dess skulder och avsättningar. Det egna kapitalet består av olika rättsligt definierade komponenter, grupperade som antingen bundet eget kapital eller fritt eget kapital. Flera av det egna kapitalets komponenter är nomine...

arrow_forward
rr

Utländsk moms

Företag som betalar moms i något annat land än Sverige får inte göra avdrag för denna utländska moms i skattedeklarationen, import och införsel. Däremot kan företaget efter ansökan till respektive lands moms-/skattemyndigheter under vissa omständigheter få tillbaka momsen. EU har gemensamma regler ...

arrow_forward
rr

Inom linjen-poster

Den 1 januari 2016 infördes ändringar ÅRL som bland annat innebär att möjligheten att redovisa poster inom linjen har slopats.

arrow_forward
rs

Förluster av kontanta medel

Definition Förlust av mynt och sedlar m.m. Lagrum 16 kap. 20 § IL Kommentar Förlust av kontanta medel genom brott är avdragsgill, men bara om det klart framgår att förutsättningarna för avdrag är uppfyllda. Av förarbetena (prop. 1996/97:54 s. 31) framgår att grundläggande krav bör vara att näri...

arrow_forward
rs

Courtage

Definition Avgift som kunden får betala till fondkommissionären eller banken vid köp och försäljning av värdepapper. Kommentar Courtage är en kostnad för att köpa eller sälja värdepapper. Kostnaden är avdragsgill vid kapitalvinstberäkningen som anskaffningsutgift respektive försäljningskostnad. C...

arrow_forward
rl

Banklista

När lönebearbetningen är färdig ska en bank- eller utbetalningslista kunna tas ut från lönesystemet.

arrow_forward
rb

Holdingbolag

Definition Holdingbolag kallas vanligen ett bolag vars enda syfte är att äga (samtliga) aktier i andra bolag och företag. Holdingbolaget är alltså ett ägarbolag som också kan vara ett Moderbolag. Holdingbolag bedriver troligen ingen egen affärsverksamhet utöver den nämnda förvaltningen av tillgång...

arrow_forward
rs

Jubileum

arrow_forward
Visar 1281 till 1290 av 5129 träffar.