Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Återinsjuknanderegel

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047) om sjuklön. I varje sjukperiod ska ett karensavdrag motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning med sjuklön göras från den anställde. För att en anstäl...

arrow_forward
rl

Sjukavdrag

Avtal Beräkning av sjuklön och sjukavdrag görs enligt gällande kollektivavtal. Underlaget för sjuklöneberäkningen är den lön den anställde skulle ha erhållit under sjuklöneperioden. Det innebär fast månadslön eller timlön, men också sådana tillägg den anställde har under ordinarie arbetstid. Dessa ...

arrow_forward
rl

Garage

Parkeringsplats som arbetsgivaren betalar och den anställde disponerar till sin privata bil är som huvudregel en skattepliktig förmån.

arrow_forward
rr

Köksmaskiner, köksutrustning

Löpande bokföring Köksmaskiner (mikrovågsugn, kyl/frys, diskmaskin etc.) och möbler avseende personalmatsal/-utrymme räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Hit räknas även större kaffeautomater och liknande. Utgifter för fö...

arrow_forward
rs

Back-to-back-lån

Definition Lån till en extern part som denne lånar vidare till ett företag i intressegemenskapen. Lagrum 24 kap. 20 § IL Kommentar Vissa räntor omfattas av ränteavdragsbegränsnings- regler som gör att de inte blir skattemässigt avdragsgilla. Räntekostnader till en extern part omfattas inte av ...

arrow_forward
rr

Glas, porslin, bestick

Löpande bokföring Företagets utgifter för glas, porslin, bestick, muggar, koppar etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel. Även kastruller, stekpannor, grytunderlägg etc. räknas hit, men liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. kan dessa utgifter debiteras konto 7699 Övrig...

arrow_forward
rb

Eget kapital

Definition Eget kapital är skillnadsbeloppet mellan ett bolags tillgångar och dess skulder och avsättningar. Det egna kapitalet består av olika rättsligt definierade komponenter, grupperade som antingen bundet eget kapital eller fritt eget kapital. Flera av det egna kapitalets komponenter är nomine...

arrow_forward
rr

Utrangering

Anläggningstillgångar som inte längre används, eller finns kvar i verksamheten på grund av att de förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc., ska utrangeras/skrivas ned med det återstående redovisade värdet, nedskrivningar. Vid utrangeringen måste anskaffningsvärdet och ackumulerade avskrivningar...

arrow_forward
rr

Utländsk moms

Företag som betalar moms i något annat land än Sverige får inte göra avdrag för denna utländska moms i skattedeklarationen, import och införsel. Däremot kan företaget efter ansökan till respektive lands moms-/skattemyndigheter under vissa omständigheter få tillbaka momsen. EU har gemensamma regler ...

arrow_forward
rm

B2B

Definition Förkortningen B2B betyder ”business to business” dvs. försäljning från ett företag till ett annat företag. Detta har betydelse när man ska besvara frågan i vilket land en transaktion ska beskattas (beskattningsland). Olika regler för beskattning gäller nämligen om köparen är beskattnings...

arrow_forward
Visar 1271 till 1280 av 5129 träffar.