Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Bonuslön

Många företag har olika typer av bonussystem för sina anställda. Till skillnad mot provisionslön brukar bonuslönen inte vara beroende av den enskilde anställdes egen arbetsinsats utan vara av mer kollektiv natur. Bonuslönen räknas ofta ut med vissa procentsatser på företagets slutliga resultat. B...

arrow_forward
rl

Gage

Lag Artister, idrottsmän, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och ...

arrow_forward
rl

Hyresersättning

En anställd som hyr ut ett rum i sin privatbostad, villa eller lägenhet, till arbetsgivaren för att användas som kontor, lager eller garage i företagets verksamhet får hyresersättning av arbetsgivaren. Sådan hyresersättning är vanligen inkomst av kapital. Bokföring Av arbetsgivaren betalad hyra d...

arrow_forward
rm

Deposition

arrow_forward
rr

PRV/Bolagsverket - avgifter

Bolagsverket hanterar bl.a. aktiebolagsregistret, europabolagsregistret, filialregistret, föreningsregistret, företagsinteckningsregistret, försäkringsregistret, handelsregistret, konkursregistret och näringsförbudsregistret. Samtliga bolagshandlingar och årsredovisningar ska skickas per post eller...

arrow_forward
rr

Sociala avgifter

Företagets skyldigheter vad beträffar sociala avgifter kan delas in i skyldigheter enligt lag respektive enligt avtal. Alla sociala avgifter redovisas i kontogrupp 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (BAS 2022). Till avgifter enligt lag hör arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt ...

arrow_forward
rb

Styrelse i aktiebolag

Ett aktiebolag ska ha en styrelse bestående av minst en ledamot i privata aktiebolag och minst tre ledamöter i publika aktiebolag. Det är obligatoriskt för aktiebolag att ha en styrelse. Styrelsen är ett Bolagsorgan som tillsammans med den verkställande direktören utgör bolagsledningen. Styrelsen...

arrow_forward
rs

Substansminskning

Definition Utnyttjande av en naturfyndighet på en fastighet som är kapitaltillgång. Lagrum 20 kap. 20-28 §§ IL Kommentar Vid utvinning av naturtillgångar på en fastighet som är kapitaltillgång får man göra avdrag för substansminskning. Avdrag kan göras för såväl inträffad som framtida substansm...

arrow_forward
ra

Permission

Med permission menas en kortare ledighet, normalt högst en dag, med bibehållen lön. Permission regleras i kollektivavtal. Det finns således ingen lagstiftning om permission. I kollektivavtalen anges i vilka situationer en arbetstagare har rätt till permission. I avtalen för arbetare på den privata...

arrow_forward
rs

Koncernbidragsspärr

Definition Möjligheten att kvitta underskott mot koncernbidrag begränsas under en viss tid och mot vissa företag. Lagrum 40 kap. 18-19 §§ IL Kommentar När det skett en ägarförändring i ett underskottsföretag och ett företag har fått bestämmande inflytande blir underskottet koncernbidragsspärr...

arrow_forward
Visar 1261 till 1270 av 5129 träffar.