Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Fastighetsskötsel

Definition Löpande åtgärder för att hålla en fastighet eller byggnad i gott skick. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Kostnader för till exempel städning, snöröjning och trädgårdsarbeten är avdragsgilla i en fastighetsförvaltning. Kostnaderna är nödvändiga för att kunna skapa hyresintäkter. Äve...

arrow_forward
rs

Golf

arrow_forward
rs

Varulager

arrow_forward
ra

Karens

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Regeringen ville avskaffa karensdagen och införa ett karensavdrag för att ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukfall. Ändringen anses gynna yrkesgrupper såsom undersköterskor, sjuksköterskor, brandmän och poliser s...

arrow_forward
rr

Trängselskatt

Trängselskatt tas numera ut för svenskregistrerade bilar som körs in och ut ur Stockholms respektive Göteborgs innerstad. Med bil avses i detta sammanhang personbil (även miljö- och taxibilar), lastbil och buss. Mer information kan hämtas på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se. ...

arrow_forward
ra

Lön

arrow_forward
rs

Biljetter

arrow_forward
rm

Installation

Definition En montering eller installation är till sin karaktär en tjänst. Med monteringsleverans menas leverans av vara i kombination med installation eller sammansättning. Då ett företag monterat eller installerat en vara inom ett land genom säljarens försorg ses det som antingen ett tillhandahål...

arrow_forward
rr

Bankgaranti

En bankgaranti kan lämnas som säkerhet vid olika typer av avtal. Banken ställer då upp som garant för företagets åtagande gentemot en avtalspart. Om inte företaget håller sin del av avtalet går banken in och täcker upp garantibeloppet gentemot avtalsparten. Bankgaranti kan användas exempelvis vid ...

arrow_forward
rm

INCOTERMS

Definition INCOTERMS är olika leveransklausuler som har definierats av den Internationella Handelskammaren för att reglera när en vara ska anses vara avlämnande vid handel av mer betydande omfattning. Beskattning När en vara levererats har betydelse i momshänseende. En omsättning (t.ex. försäljni...

arrow_forward
Visar 1251 till 1260 av 5129 träffar.