Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Kundförlust

arrow_forward
rs

Byggnad

Definition En varaktig konstruktion av väggar och tak gjord för människor att vistas i, placerad varaktigt på mark eller i vatten. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Det finns ingen särskild definition av byggnad inom skatterätten, man är hänvisad till allmänt språkbruk och det leder sällan till någr...

arrow_forward
rl

Årsredovisning

Lag I årsredovisningslag (1995:1554) finns regler för vilka företag som ska lämna årsredovisning. En årsredovisning ska bestå av balansräkning resultaträkning noter förvaltningsberättelse Om företaget har anställda som under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200 ...

arrow_forward
rl

VAB, vård av barn

En förälder har rätt till ledighet från sitt arbete för att vid olika situationer ta hand om sitt barn.

arrow_forward
rr

Verksamhetslokal

Utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt BFL eller som bedrivs av annan juridisk person än dödsbo. Med verksamhetslokal avses också markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som är eller kan antas vara dis...

arrow_forward
rm

Beställareförbund

arrow_forward
ra

Värvningsklausul

arrow_forward
rr

Vidarefakturering

arrow_forward
rb

Bolagsstämma

Definition Bolagsstämma är ett möte där aktieägarna samlas för att fatta beslut om bolaget. En bolagsstämma är öppen för alla aktieägare. Bolagsstämmans roll i bolagsstyrningBolagsstämman har rollen som högsta beslutande organ i aktiebolaget. Stämmans beslut är inte underställda andra bolagsorga...

arrow_forward
rb

Brexit

Storbritannien ansökte den 29 mars 2017 om att lämna EU, så kallad Brexit. Efter många politiska förvecklingar har man fortfarande inte lämnat EU. Det finns ett andra färdigt avtalsutkast som parterna inte slutligt ratificerat. EU har för närvarande godkänt en förlängning till och med den 31 januar...

arrow_forward
Visar 1251 till 1260 av 5043 träffar.