Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Öresundsbron

Beskattning På broavgiften mellan Sverige och Danmark utgår det moms. Det finns en sak som skiljer momsen på broavgiften från annan moms i ett företag. Ett svenskt företag som har full avdragsrätt för moms får dra av all moms som står på kvittot i den svenska skattedeklarationen trots att hälften a...

arrow_forward
rr

Återvinningsvärde

Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är enligt K3 punkt 27.5 det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

arrow_forward
rs

Projekteringskostnader

Definition Kostnader för planering och förberedelser för till exempel uppförande av en byggnad eller liknande projekt. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Kostnader för genomförda projekt aktiveras som en del av byggnaden och skrivs av genom värdeminskningsavdrag. Om projektet inte genomförs dras kost...

arrow_forward
rs

Biljetter

arrow_forward
rm

Installation

Definition En montering eller installation är till sin karaktär en tjänst. Med monteringsleverans menas leverans av vara i kombination med installation eller sammansättning. Då ett företag monterat eller installerat en vara inom ett land genom säljarens försorg ses det som antingen ett tillhandahål...

arrow_forward
rr

Bankgaranti

En bankgaranti kan lämnas som säkerhet vid olika typer av avtal. Banken ställer då upp som garant för företagets åtagande gentemot en avtalspart. Om inte företaget håller sin del av avtalet går banken in och täcker upp garantibeloppet gentemot avtalsparten. Bankgaranti kan användas exempelvis vid ...

arrow_forward
rb

Nullitet

Definition Nullitet är ett gravt felaktigt beslut på en bolagsstämma i ett aktiebolag. En nullitet kan överklagas till domstol utan begränsning i tid. I normala fall är klanderfristen för bristfälliga stämmobeslut tre månader, men i följande tre situationer (nullitetsfallen) finns det ingen tidsbe...

arrow_forward
rm

INCOTERMS

Definition INCOTERMS är olika leveransklausuler som har definierats av den Internationella Handelskammaren för att reglera när en vara ska anses vara avlämnande vid handel av mer betydande omfattning. Beskattning När en vara levererats har betydelse i momshänseende. En omsättning (t.ex. försäljni...

arrow_forward
rm

Julgåva

Beskattning En arbetsgivare får köpa in julgåvor av mindre värde till sina anställda utan att det föreligger en skattepliktig förmån för den anställde vid inkomstbeskattningen. För det krävs att: värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms (1 450 kronor inklusive tillfällig gåva under 2020) ...

arrow_forward
rr

Inkomstskatt

Inkomstskatter, enligt K3 punkt 29.2, utgörs av samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat, samt kupongskatter som erläggs av dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag vid utdelning till det rapporterande företaget. Inkomstskatt be...

arrow_forward
Visar 1241 till 1250 av 5129 träffar.