Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Bil

arrow_forward
rs

Förmånsbil

arrow_forward
ra

Arbetsplikt

En anställd är arbetspliktig, eller arbetsskyldig, inom ramen för anställningen. Detta innebär att den anställde ska stå till arbetsgivarens förfogande och utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar under förutsättning att det faller inom kollektivavtalets och det enskilda anställningsavtalets omr...

arrow_forward
rs

Allmän pensionsavgift

Definition En socialavgift som betalas av alla som omfattas av svensk socialförsäkring. Lagrum lagen om allmän pensionsavgift Kommentar Avgiften beräknas och betalas som en del av fysiska personers slutskatt. Avgiften betalas på inkomst av anställning och inkomst av näringsverksamhet. Reglerna ...

arrow_forward
§

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

arrow_forward
rl

Aktivitetsstöd

Den som är arbetssökande och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen kan få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen beror dels på ålder och dels på om personen i fråga uppfyller kraven på ersättning från a-kassa eller inte. Aktivitetsstödet är en skattepliktig er...

arrow_forward
ra

Drogpolicy

Arbetsgivarens åtgärder Hur en arbetsgivare ska förfara vid förekomsten av missbruk på arbetsplatsen kan variera beroende på vilken typ av missbruk det rör sig om. Rör det sig om alkoholkonsumtion på arbetet eller att den anställde upprepat kommer full eller bakfull till jobbet bör arbetsgivaren so...

arrow_forward
ra

Arbetsledningsrätt

Definition Med arbetsledningsrätt menas arbetsgivarens rätt att bestämma över hur verksamheten ska organiseras och bedrivas i förhållande till de anställda. Rätten att bestämma över de ekonomiska besluten, planerandet av produktionen och förhållandet till utomstående i dessa avseenden hör däremot t...

arrow_forward
rs

Anläggningsbidrag

Definition Utgift som en fastighetsägare har för att bekosta en gemensam anläggning. Lagrum 18 kap. 1 § IL Kommentar Ett anläggningsbidrag som betalas av en fastighetsägare jämställs med inventarier. Det innebär att anläggningsbidrag tillsammans med patent, goodwill, hyresrätter och liknande im...

arrow_forward
rm

Analys av vara

Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara. Tjänsten beskattas enligt huvudregeln för tjänstebeskattning om den säljs till en beskattningsbar person. För andra situationer finns ...

arrow_forward
Visar 1241 till 1250 av 5043 träffar.