Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Cykel

En cykel som inte används i näringsverksamheten utan köpts huvudsakligen för ägarens eget privata bruk utgör icke avdragsgill ”rörelsefrämmande” privat egendom, privata uttag. En cykel som däremot används i verksamheten som transportmedel, t.ex. hos budfirmor, bokförs beroende på belopp och nyttja...

arrow_forward
rr

Drivmedel

Till drivmedel räknas bensin, diesel, olja men för s.k. miljöanpassade bilar (miljöbilar) även el, etanol eller annan gas än gasol. Företagets utgifter för drivmedel - inklusive energiskatt - avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto alternativt särredovisas på ett spec...

arrow_forward
rr

Events

Inom näringslivet uppstår det ofta gränsdragningsproblem när det gäller var gränsen går mellan vad som är tillåten representation, kundvård (gåvor till kunder), sponsring, konferenser/konferensresor och vad som är mutor. Stor osäkerhet gäller sådana ”events” som till exempel luncher, middagar, kult...

arrow_forward
rr

Taxiresor

Taxiresor bokförs som resekostnader, vanligtvis i kontogupp 58 Resekostnader. Dricks inkluderas vanligtvis på taxikvittot. Om utlägg görs åt arbetsgivaren och kvittot skannas in måste ändå originalkvittot lämnas till arbetsgivaren.

arrow_forward
rs

Aktieägarkostnader

Definition Kostnader som uppkommer på grund av att man äger aktier. Lagrum 16 kap. 8 § IL Kommentar Aktieägarkostnader är inte avdragsgilla för det bolag som man äger, de är hänförliga till ägaren. Att ta fram ett aktieägaravtal är ett exempel på ägarkostnad som inte kan belasta bolaget utan sk...

arrow_forward
rr

Garage

Löpande bokföring Företagets utgifter för uppförande av garage bokförs på samma sätt som utgifter för vanliga näringsfastigheter, fastigheter - inköp och byggnation. Om företaget i stället hyr garage eller parkeringsplatser i garage bokförs hyresutgifterna som vanlig hyra av lokal i kontogrupp 50. ...

arrow_forward
rr

Lampor

Löpande bokföring Företagets utgifter för lampor (tak-,vägg-, golv- och bordslampor) bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier - inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företag som har behov av särredovisning kan i stället bokföra ...

arrow_forward
§

Lag (1991:1047) om sjuklön

arrow_forward
§

Lag (2004:629) om trängselskatt

arrow_forward
§

Lag (2020:202) om särskild beräkning av vissa avgifter för arbetsgivare

arrow_forward
Visar 1211 till 1220 av 5043 träffar.