Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

EU-moms

EU-moms är en vanlig benämning på den moms som belöper på inköp och försäljningar inom EU. Läs mer om moms i Rätt Moms.

arrow_forward
rb

Lex Leo

Definition Lex Leo, eller Leo-lagen, var en separat lag inom bolagsrätten som har upphävts. Reglerna har överförts till aktiebolagen, Leo-reglerna, och utvidgats till att gälla alla publika aktiebolag. Lex Leo och de nu gällande reglerna motiverades av de problem som uppstod ett svenskt börsbolag...

arrow_forward
rs

Lagfart

Definition Registrering av ny ägare till fastigheter. Lagrum 20 kap. 2 § JB 19 kap. 4 § IL Kommentar Vid ett köp av en fastighet ska den nya ägaren ansöka om lagfart inom tre månader. Vid förvärv av fastighet utgår det stämpelskatt. Stämpelskatten beräknas på det högsta av köpeskillingen och ...

arrow_forward
rs

Utvidgat reparationsbegrepp

Definition Möjlighet att kostnadsföra vissa ombyggnader som en direkt avdragsgill reparation och underhåll. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En ombyggnad av en byggnad har sällan en lika lång ekonomisk livslängd som själva byggnaden. Enligt de skatterättsliga reglerna går det att hänföra en utg...

arrow_forward
ra

Utlänning

arrow_forward
rm

Julgåva

Beskattning En arbetsgivare får köpa in julgåvor av mindre värde till sina anställda utan att det föreligger en skattepliktig förmån för den anställde vid inkomstbeskattningen. För det krävs att: värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms (1 450 kronor inklusive tillfällig gåva under 2020) ...

arrow_forward
rr

Inkomstskatt

Inkomstskatter, enligt K3 punkt 29.2, utgörs av samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat, samt kupongskatter som erläggs av dotterföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag vid utdelning till det rapporterande företaget. Inkomstskatt be...

arrow_forward
rs

Remuneratorisk gåva

Definition Gåva som ges på grund av utfört arbete. Lagrum 8 kap. 2 § och 10 kap. 1 § IL Kommentar Om en gåva ges som ersättning för att mottagaren utfört en tjänst eller ett arbete, dvs. mottagaren får en belöning som tack, utgör gåvan skattepliktig inkomst av tjänst. Det saknar betydelse i vil...

arrow_forward
rr

Royalty och licenser

Ersättning i form av royalty eller licenser brukar utgå till företag som upplåter eller överlåter t.ex. rätt till patent nyttjanderätt till konstruktion eller uppfinning rätt till mönster/design varumärkesrätt gruvrätt rätt som omfattas av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och k...

arrow_forward
rr

Bruttolön

Bruttolön är en anställds (eller uppdragstagares) lön innan arbetsgivaren gjort avdrag för preliminär skatt (personalskatt). Bruttolönen anges i den arbetsgivardeklaration som av företaget skickas in till Skatteverket. Det belopp som utbetalas till den anställde är nettolönen, dvs. bruttolönen mins...

arrow_forward
Visar 1201 till 1210 av 5129 träffar.