Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Dricks

Vid användning av kassaregister och vid kassainventering är det viktigt att tänka på följande: I företag som omfattas av skyldigheten att använda kassaregister ska SKVs föreskrifter om kassaregister tillämpas. Det innebär att rätt betalningsmedel ska anges i ett kassakvitto och därmed kommer försä...

arrow_forward
rl

Dräkt

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt anpassade för arbetet.

arrow_forward
rm

Konferens

arrow_forward
rb

Konkurs

arrow_forward
rm

Konsulttjänst

Rådgivning och konsultationer är en tjänst i momshänseende. Beskattning sker enligt huvudregeln för tjänster om tjänsten säljs till en beskattningsbar person (B2B). Om tjänsten istället säljs till annan än en beskattningsbar person (B2C) finns en specialregel. För den aktuella tjänsten är det av sä...

arrow_forward
rb

Kontrollbalansräkning

Definition Kontrollbalansräkning är en särskild typ av balansräkning som måste upprättas i situationer när ett aktiebolag hotas av tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Eftersom redovisning i allmänhet har en relativt konservativ värdering av tillgångar (bland annat på grund av den så kallad...

arrow_forward
rb

Kontrollstämma

Definition Kontrollstämma är en särskild bolagsstämma i aktiebolag som sammankallas för att fatta ett beslut om att bolaget ska gå i likvidation eller inte, på basis av en kontrollbalansräkning som beslutsunderlag inom den särskilda ordning som finns för tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. ...

arrow_forward
rs

Kostförmån

Definition Förmån av fria eller subventionerade måltider på arbetsplatsen, externa kurser, studieresor, konferenser, kongresser etc. Lagrum 11 kap. 2 § och 61 kap. 3 § IL Kommentar Förmån av fri kost är normalt skattepliktig för den anställde. En förutsättning för beskattning är dock att den an...

arrow_forward
rl

Kostnadsersättning

En anställd som har utgifter i tjänsten kan utöver lönen få kostnadsersättning från arbetsgivaren. Traktamente och milersättning är exempel på schablonmässigt beräknad kostnadsersättning. Övrig kostnadsersättning kan vara telefonkostnader från privat telefon, parkering eller egna verktyg. Bokföri...

arrow_forward
rr

Kund

K4-regler En kund är, enligt IFRS 15 Bilaga A, en part som har ingått ett avtal med ett företag om att erhålla varor eller tjänster som är ett resultat av företagets ordinarie verksamhet i utbyte mot ersättning.

arrow_forward
Visar 1201 till 1210 av 5043 träffar.