Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Körkort

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.

arrow_forward
rm

Omsättningsland

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning ”görs inom landet”. För att kunna avgöra om Sverige får beskatta en transaktion eller inte, finns regler om beskattningsland, eller omsättningsland som det även kallas. En grundläggande princip för momsen är att b...

arrow_forward
rb

Kapitalskyddsregler

Definition Kapitalskyddsregler är alla regler i aktiebolagslagen som syftar till att skydda bolagets förmögenhet från olovliga transaktioner med aktieägarna. Kapitalskyddsreglerna är en del av reglerna för Borgenärsskydd. Kapitalskyddsreglerna är aktiebolagslagens regler om: värdeöverföringar...

arrow_forward
rr

Kundreskontra

arrow_forward
rb

Förskottsutdelning

Definition Förskottsutdelning kallas en utdelning av utdelningsbara medel som förväntas finnas till godo vid nästa fastställda årsredovisning, till exempel när bolaget gjort en kraftig vinst efter årsstämman. Förskottsutdelning är otillåten och träffas av följderna för Olaglig värdeöverföring. F...

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning - bilförsäkringar

Vid stöld eller skada på en av företagets försäkrade person- eller lastbilar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Enligt god redovisningssed utgör en skada på eller en förlust (skrotning, avyttring) av en materiell anläggningstillgång, erhållen ersättning (monetär el...

arrow_forward
rs

Parkeringsböter

Definition Böter på grund av felparkering. Lagrum 9 kap. 9 § IL Kommentar Parkeringsböter är personliga. Om arbetsgivaren betalar eller ersätter parkeringsböter som en anställd ådrar sig i tjänsten är beloppet skattepliktigt som lön för den anställde. Detsamma gäller kontrollavgifter enligt lag...

arrow_forward
rr

Faktureringsavgifter

En faktureringsavgift är leverantörens avgift för att ställa ut en faktura och då för att ställa ut fakturan på papper. Löpande bokföring Hos säljaren:Den faktureringsavgift som påförs fakturan till köparen avseende försålda varor/tjänster krediteras vanligen samma inkomstkonto som den sålda vara...

arrow_forward
rr

Fastigheter - försäljning

Löpande bokföring Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Det redovisade anskaffningsvärdet på fastigheten (byggnader, mark, markanläggning , markinventarier och byggnadsinventarier) krediteras respektive konto i kontogrupp 11 och eventuellt konto 1222 ...

arrow_forward
rr

Företagshypotek

I samband med att företaget tar ett lån - inteckningslån eller reverslån - krävs normalt någon slags säkerhet för att lånet återbetalas. Företagshypotek (som ersatt den tidigare benämningen företagsinteckningen) gäller i all lös egendom som ingår i näringsverksamheten - med undantag för kassa- och...

arrow_forward
Visar 1191 till 1200 av 5043 träffar.