Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det finns endast två former av uppsägningar från arbetsgivarens sida. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste välja mellan dessa uppsägningsgrunder. De kan inte åberopas samtidigt och inte heller alternativt. I vissa avseenden är reglern...

arrow_forward
rr

Intäkter, vidarefakturering

arrow_forward
rs

Trängselskatt

Definition Skatt som tas ut för fordon som körs in och ut ur Stockholms och Göteborgs innerstad. Lagrum lagen om trängselskatt Kommentar Trängselskatt är avdragsgill både för företag och för privatpersoner. Det gäller både tjänsteresor och resor till och från arbetet. Tjänsteresor med egen b...

arrow_forward
rs

Uppskjuten skatt

Definition Inkomstskatt för framtida räkenskapsår som beror på tidigare transaktioner eller händelser. Lagrum 9 kap. 4 § IL Kommentar Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemä...

arrow_forward
rs

Remuneratorisk gåva

Definition Gåva som ges på grund av utfört arbete. Lagrum 8 kap. 2 § och 10 kap. 1 § IL Kommentar Om en gåva ges som ersättning för att mottagaren utfört en tjänst eller ett arbete, dvs. mottagaren får en belöning som tack, utgör gåvan skattepliktig inkomst av tjänst. Det saknar betydelse i vil...

arrow_forward
rm

Civilrättsligt utlägg

Definition I momshänseende definieras utlägg på ett snävare sätt än i t.ex. redovisningshänseende och i det vanliga språkbruket. Vid vidarefakturering av utlägg måste ett företag ta reda på om de aktuella kostnaderna är en kostnadskomponent, ett utlägg i civilrättslig mening eller ett inköp och en ...

arrow_forward
rr

Materiell anläggningstillgång, definition

K3-regler En materiell anläggningstillgång är enligt punkt 17.2 en fysisk tillgång som företaget innehar för produktion eller distribution av varor eller tjänster, uthyrning till andra, administrativa ändamål, eller långsiktigt investeringsändamål.

arrow_forward
rs

Utvidgat reparationsbegrepp

Definition Möjlighet att kostnadsföra vissa ombyggnader som en direkt avdragsgill reparation och underhåll. Lagrum 19 kap. 2 § IL Kommentar En ombyggnad av en byggnad har sällan en lika lång ekonomisk livslängd som själva byggnaden. Enligt de skatterättsliga reglerna går det att hänföra en utg...

arrow_forward
rs

Skattefri utdelning

arrow_forward
rr

Felräkningspengar

Felräkningspengar är en vanlig benämning på kassadifferenser som uppstår genom att personalen ger kunden fel belopp tillbaka i växel. Felräkningspengar kan således vara både en positiv och negativ differens som uppkommer vid dagsavstämning av kassan. Löpande bokföring Om arbetsgivaren ersätter den...

arrow_forward
Visar 1191 till 1200 av 5129 träffar.