Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Muggar, kaffekoppar

Löpande bokföring Företagets utgifter för muggar, koppar, glas, porslin, bestick etc. avseende personalen utgör normalt förbrukningsmateriel, men kan liksom kaffe, te, mjölk, kakor, smör, bröd etc. debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2022) Utgifterna kan också kostnadsföras som en di...

arrow_forward
§

Aktiebolagslag (2005:551)

arrow_forward
rs

Julbord/Jullunch

Kommentar Julbord eller jullunch för de anställda jämställs med personalfest, dvs. intern representation. Det innebär att avdrag inte medges för matkostnaden, avdrag för eventuella kringkostnader kan medges med 180 kr exkl. moms per person. Eftersom det är fråga om representation ska de anställda i...

arrow_forward
rr

Avgifter

Med avgifter avses här de mindre belopp som t.ex. bank, post ochplusgirot tar för sina tjänster. Med undantag för kreditavgifter och aviseringsavgifter i samband med krediter, inkasso och importavgifter (frakt) och kontokortsavgifter kan de flesta avgifter bokföras i kontogrupp 65 eller 69. Löpand...

arrow_forward
rr

Flyttningskostnader

Löpande bokföring Företagets utgifter för anlitande av firmor (flyttfirmor, expressbyråer, stadsbud, budfirmor etc.) för packning, lagring och transport i samband med flyttning av t.ex. kontor, lager, internt, utomlands eller av enstaka objekt kan redovisas inom kontogrupp 65 Övriga externa tjänste...

arrow_forward
rs

Övertidsmat

Definition Måltid som arbetsgivaren bjuder på i samband med övertidsarbete. Lagrum 61 kap. 3 § IL Kommentar Om arbetsgivaren bjuder anställda som arbetar övertid på en måltid ska de anställda beskattas för kostförmån eftersom de anställda gör en inbesparing i sina privata levnadskostnader.

arrow_forward
ra

Personalfest

Att företag anordnar särskilda evenemang som till exempel julfester för sina anställda är relativt vanligt förekommande. De anställde bjuds då in att umgås tillsammans med sina kollegor på eller i anslutning till arbetsplatsen. Dessa evenemang sker vanligen på fritiden. Normalt sett gäller att en ...

arrow_forward
rs

Aktier

Definition Andelar i ett aktiebolag. Kommentar För att kunna ta ställning till hur en vinst eller förlust vid avyttring av aktier ska klassificeras skatterättsligt är det viktigt att veta om aktierna är kapitalplaceringsandelar, näringsbetingad andel eller lagertillgångar. En vinst vid en försä...

arrow_forward
rr

Konsultarvoden

Löpande bokföring Arvodesintäkter i form av erhållna/fakturerade konsultarvoden intäktsredovisas i kontoklass 3 antingen vid det tillfället som tjänsten utförs eller, om det är fråga om pågående tjänsteuppdrag, normalt successivt över den period som tjänster ska utföras. Inhyrd personal som utför n...

arrow_forward
rr

Avskrivningsbart belopp

Avskrivningsbart belopp är enligt K3 punkt 17.14 en tillgångs anskaffningsvärde eller det belopp som används i stället för anskaffningsvärde, efter avdrag för beräknat restvärde. Avskrivning enligt K3 ska göras på det avskrivningsbara beloppet och inte på anskaffningsvärdet. Dock har många anläggni...

arrow_forward
Visar 111 till 120 av 5129 träffar.