Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

Faktura

Definition Fakturan är ett viktigt dokument då den utgör den vanligaste handlingen som utvisar krav på betalning av en såld vara eller tjänst. I momshänseende är handlingen mycket viktig då den dessutom utgör det underlag som ska finnas för att styrka (bevisa) avdragsrätten för ingående moms. Det f...

arrow_forward
rm

Presentkort

Vid olika former av presentkort uppkommer frågan om betalning för presentkortet är ett förskott eller inte, dvs. motsvarar presentkortet ett förskott för en viss bestämd vara eller tjänst. Ett förskott uppstår när en betalning görs innan leverans av en bestämd och beställd vara eller tillhandahålla...

arrow_forward
rs

Reklam och sponsring

Definition Ekonomiskt stöd till verksamhet av idrottslig, kulturell eller allmännyttig natur. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Det finns inga särskilda lagregler i inkomstskattelagen om sponsring. Avdragsrätten får i stället bedömas utifrån huvudregeln att avdrag medges för utgifter för intäkter...

arrow_forward
rl

Sjuklön och sjukpenning

Lag När en anställd blir sjuk ska arbetsgivaren betala sjuklön under den första delen av sjukperioden. Det här regleras i lag (1991:1047)om sjuklön. I princip har alla anställda rätt till sjuklön från första anställningsdagen. Undantag görs när en anställning avser att vara kortare tid än en månad...

arrow_forward
rs

Apportegendom

Definition Andra tillgångar än kontanter som förs in i ett aktiebolag som betalning för aktier. Kommentar Tillgångarna måste vara till nytta för bolaget och en revisor måste skriva ett yttrande om tillgångarna. Vid omstruktureringar och även försäljning av företag är det vanligt att en köpare bet...

arrow_forward
ra

Whistle Blowing - ”visslare”

arrow_forward
rs

Pensionskostnad

Definition En pensionskostnad är den periodiserade utgift som en arbetsgivare har för att infria en anställds utfästelse om pension. Lagrum 28, 58 och 59 kap. IL Kommentar I de flesta anställningar har den anställde rätt till en pension när denne uppnår en viss ålder, tjänstepension. Den anstä...

arrow_forward
rm

Tjänst

Definition Momsen har en egen definition av begreppet tjänst. För att definiera begreppet tjänst hänvisas till begreppet vara. Alla materiella ting utgör varor i momshänseende. Det innebär att såväl bilar, böcker och skruvar som en fastighet räknas som varor. Som tjänst räknas allt annat, dvs. allt...

arrow_forward
rm

Management fee

En management fee utgör ersättning för en tjänst i momshänseenden. Beskattning sker enligt huvudreglerna för tjänster som säljs till en beskattningsbar person (B2B) och till annan än en beskattningsbar person (B2C). Mellan företag B2B innebär beskattningstekniken att det är köparen som redovisar fö...

arrow_forward
rs

Gåvor till kunder

Kommentar Gåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla för givaren. Avdrag medges dock för enklare  reklamgåvor och  representationsgåvor.

arrow_forward
Visar 111 till 120 av 5043 träffar.