Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Låneskulder

Vid behov av pengar till den löpande verksamheten eller till större investeringar måste företag ibland låna. Kortfristiga lån ska amorteras inom ett år, långfristiga på längre tid än ett år. Lånen benämns olika beroende på de avtal och säkerheter de grundar sig på. Bank- och reverslån grundar sig p...

arrow_forward
rs

Koncernlån

Definition Ett lån som lämnats mellan företag som omfattas av någon av de civilrättsliga koncerndefinitionerna. Lagrum 21 kap. 1 § ABL 24 kap. 10 a-10 f §§ IL Kommentar Enligt reglerna om låneförbud får en aktieägare inte ta ett lån från företag som man äger aktier i. För att inte försvåra fi...

arrow_forward
ra

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det finns endast två former av uppsägningar från arbetsgivarens sida. En uppsägning kan ske på grund av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren måste välja mellan dessa uppsägningsgrunder. De kan inte åberopas samtidigt och inte heller alternativt. I vissa avseenden är reglern...

arrow_forward
ra

Kön

arrow_forward
rr

Milersättning

En anställd som använder sin egen bil i tjänsten kan av arbetsgivaren - efter lämnad körjournal/reseräkning - få ersättning för sina kostnader avseende den del av bilkörningen som avsett företagets verksamhet. Även i enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd. Löpande bokföring Utbetald schablone...

arrow_forward
ra

Provision

Definition Provision brukar vara benämningen på ersättning som är direkt knuten till en anställds eller en grupp anställdas ekonomiska resultat i något avseende, kanske försäljningsprovision.

arrow_forward
rb

Utdelningskupong

Definition Utdelningskupong, eller bara kupong, är en fysisk handling som representerar avskiljbara rättigheter som tillhör en aktie. Kuponger kan endast finnas i Kupongbolag. Kuponger förekommer relativt sällan eftersom små bolag har få aktieägare som känner varandra och stora bolag ofta är avstä...

arrow_forward
ra

Facebook

Facebook är ett forum på nätet genom vilket medlemmarna kan kontakta andra medlemmar, lägga upp bilder och ingå i olika intressegrupper med mera. Arbetsrättsligt finns det flera olika frågeställningar kring denna typ av forum. Har arbetstagaren rätt att nyttja arbetsgivarens dator och internetuppk...

arrow_forward
ra

LAS

arrow_forward
rm

Kurs

arrow_forward
Visar 1181 till 1190 av 5129 träffar.