Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Avgifter till branschföreningar

Definition Medlemsavgift till olika branschorganisationer. Lagrum 9 kap. 2 § IL Kommentar Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen är medlemsavgif- ter till olika föreningar inte avdragsgilla. Det gäller även om medlemskap i t.ex. en branschorganisation är nödvändig för att få anlita vissa lever...

arrow_forward
rs

Byggnad

Definition En varaktig konstruktion av väggar och tak gjord för människor att vistas i, placerad varaktigt på mark eller i vatten. Lagrum 19 kap. IL Kommentar Det finns ingen särskild definition av byggnad inom skatterätten, man är hänvisad till allmänt språkbruk och det leder sällan till någr...

arrow_forward
rs

Datorprogram/Programvaror

Definition Instruktioner som styr en dator och beskriver de operationer en dator ska utföra. Lagrum 18 kap. 1 § 2 st. p. 1 IL Kommentar Av 18 kap. 1 § 2 st. framgår att som inventarier räknas också immateriella rättigheter, t.ex. licenser, som förvärvats från någon annan. Reglerna om direktavdr...

arrow_forward
rs

Dricks

Definition Belopp som frivilligt betalas utöver det som anges på en nota. Lagrum 11 kap. 1 § IL Kommentar Dricks är skattepliktigt som inkomst av tjänst. Även om dricks är någon form av gåva har det en så stark koppling till det arbete som utförts att det blir en skattepliktig tjänsteinkomst so...

arrow_forward
rs

Drivmedelsförmån

Definition När arbetsgivaren tillhandahåller en anställd fritt drivmedel. Lagrum 10 kap. 10 § och 61 kap. 10 § IL Kommentar För den som har förmånsbil ska drivmedelsförmånen värderas till marknadsvärdet inkl. moms multiplicerat med 1,2 för den privata körningen. Det uppräknade värdet utgör unde...

arrow_forward
rs

EU

Definition Union mellan 28 europeiska länder vars samarbete bygger på ett antal fördrag. Kommentar Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembu...

arrow_forward
rs

Extern representation

arrow_forward
rr

Hyra

arrow_forward
rr

Ideell förening

En ideell förening är en förening som kännetecknas av att den har ett ideellt ändamål och/eller bedriver ideell verksamhet. Med ideellt menas att syftet inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen (vilket är syftet med en ekonomisk förening). Det finns ingen särskild lag för ideella föreni...

arrow_forward
rr

Julbord/jullunch

Se uppslagsordet Julbord/jullunch i Rätt Skatt.

arrow_forward
Visar 1161 till 1170 av 5043 träffar.