Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

ra

Kön

arrow_forward
rr

Milersättning

En anställd som använder sin egen bil i tjänsten kan av arbetsgivaren - efter lämnad körjournal/reseräkning - få ersättning för sina kostnader avseende den del av bilkörningen som avsett företagets verksamhet. Även i enmansaktiebolag räknas ägaren som anställd. Löpande bokföring Utbetald schablone...

arrow_forward
ra

Provision

Definition Provision brukar vara benämningen på ersättning som är direkt knuten till en anställds eller en grupp anställdas ekonomiska resultat i något avseende, kanske försäljningsprovision.

arrow_forward
rb

Bundna aktier

Definition Bundna aktier är en ej längre gällande beteckning på aktier som tidigare var belagda med ett särskilt förbud mot överlåtelse till utländska investerare. Sådana restriktioner upphörde att gälla 1993 som ett led i anpassningen till dåvarande EG.

arrow_forward
rb

Utdelningskupong

Definition Utdelningskupong, eller bara kupong, är en fysisk handling som representerar avskiljbara rättigheter som tillhör en aktie. Kuponger kan endast finnas i Kupongbolag. Kuponger förekommer relativt sällan eftersom små bolag har få aktieägare som känner varandra och stora bolag ofta är avstä...

arrow_forward
ra

Facebook

Facebook är ett forum på nätet genom vilket medlemmarna kan kontakta andra medlemmar, lägga upp bilder och ingå i olika intressegrupper med mera. Arbetsrättsligt finns det flera olika frågeställningar kring denna typ av forum. Har arbetstagaren rätt att nyttja arbetsgivarens dator och internetuppk...

arrow_forward
ra

LAS

arrow_forward
rr

Eget kapital i stiftelse

En stiftelse bildas enligt 1 kap. 2 § SL genom att egendom tillförs stiftelsen. Värdet på denna egendom torde normalt bara stiftelsekapitalet i eget kapital. I insamlingsstiftelser återfinns ofta ändamålsbestämda medel. Enligt K3 kap. 36 ska även förändring av ändamålsbestämda medel under året spec...

arrow_forward
rm

Kurs

arrow_forward
rs

Tjänstepensionsförsäkring

Definition En pensionsförsäkring som en arbetsgivare har åtagit sig att betala alla premier för. Lagrum 28 kap. 3, 15, 19 §§ och 58 kap. 7 § IL Kommentar Tjänstepensionsförsäkring är ett sådant tryggande av pensioner som ger avdrag skatterättsligt. I en traditionell tjänstepensionsförsäkring...

arrow_forward
Visar 1161 till 1170 av 5129 träffar.