Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rm

EU-handel

arrow_forward
rm

Galleri

arrow_forward
ra

ILO

ILO (International Labour Organization) är ett särskilt FN-organ med ändamål att främja social rättvisa och internationellt erkända mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter. Det som särskilt utmärker ILO är den trepartiska strukturen som består av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Det är ...

arrow_forward
ra

Diskrimineringsombudsmannen

De tidigare ombudsmännen Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappsombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har avvecklats i och med 2009 års diskrimineringslag och ersatts av en ny myndighet, Diskrimine...

arrow_forward
rm

Hyresmoms

arrow_forward
rr

Gemensam verifikation - automatiskt genererade affärshändelser

Automatiskt genererade affärshändelser kan dels vara automatkonteringar (sociala avgifter, semesterersättning, ränteberäkningar) men också automatiska hyres- och momsberäkningar. Vilka transaktioner som ska omfattas och hur beräkningar görs utgör fasta data. Förändringar i fasta data ska framgå av ...

arrow_forward
rm

Underpris

arrow_forward
rs

Överlåtelse av näringsfastighet

Definition Transaktion som leder till att en näringsfastighet får ny ägare. Lagrum 26 kap. och 45 kap. IL Kommentar Beskattning i näringsverksamhet eller kapitalOm en fysisk person gör en överlåtelseennäringsfastighet som är kapitaltillgång sker beskattningen i inkomst av kapital. Man måste då...

arrow_forward
ra

Bonus

Definition Bonus är en form av rörlig lön som brukar utges när verksamheten och företaget går bra, och/eller när de anställda har presterat bra. Bonus kan grunda sig på en rätt till bonus, ofta utifrån en viss beräkningsgrund som tar utgångspunkt i utfallet av verksamheten i stort eller en viss del...

arrow_forward
rm

Bildkonst

arrow_forward
Visar 1151 till 1160 av 5043 träffar.