Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

VA-avgift/vatten och avlopp

Företagets utgifter för vatten och avlopp redovisas i olika kontogrupper beroende på om det gäller hyrd lokal, egen fastighet respektive drift. Om avgifterna ingår i lokalhyran, hyra av lokal. Löpande bokföring Exempel på konton som debiteras för utgifter för vatten och avlopp (BAS 2020): 5040 Vat...

arrow_forward
rl

Resor till och från arbetet

En anställd som använder sin privata bil i tjänsten har rätt till kostnadsersättning för eventuell tjänstekörning. Beroende på hur mycket bilen används i tjänsten kan också resorna till och från arbetet vara avdragsgilla i den anställdes inkomstdeklaration. Som huvudregel får resor till och från a...

arrow_forward
rl

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan går minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Det...

arrow_forward
rm

Arbetsbeting

arrow_forward
rr

Maskiner och inventarier - försäljning

Vid försäljning av maskiner och inventarier, som redovisas som materiella anläggningstillgångar, ska en beräkning av eventuell realisationsvinst/realisationsförlust göras vid försäljningstillfället. Beräkningen görs genom att försäljningsintäkten minskas med redovisat värde. Realisationsvinster bok...

arrow_forward
rr

Ränteintäkter

Utestående lånefordringar, obligationer och tillgodohavanden på bank-, check- och plusgirokonto kan ge företaget ränteintäkter. Löpande bokföring Erhållen ränta krediteras något av kontona i kontogrupp 83 beroende på vad räntan avser. Bokslut Per balansdagen kan upplupna ränteintäkter redovisas ...

arrow_forward
rl

Utomlands bosatt som arbetar i Sverige

En svensk arbetsgivare som anställer en person som bor utomlands ska i normalfallet göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter beräknade på de lönesummor som betalas ut för arbete i Sverige. Undantag finns från huvudregeln. En inkomst kan vara skattebefriad på grund av ett skatteavtal mella...

arrow_forward
rr

Maskiner och inventarier - inköp

Arbetsmaskiner, verkstadsmaskiner och större specialverktyg som används för tillverkning - även fast monterad tillverkningsutrustning - räknas till företagets anläggningstillgångar, under förutsättning att de inte omsätts i verksamheten. Utgiften för inköpet ska enligt ÅRL kostnadsföras genom årlig...

arrow_forward
rl

Bruttolöneskuld

Tillägg eller avdrag på lönen före preliminärskatteavdrag kallas bruttolönetillägg eller bruttolöneavdrag. Sjukavdrag eller avdrag vid tjänstledighet är avdrag som görs från den anställdes bruttolön. För månadsavlönade tjänstemän brukar avdrag för frånvaro göras på lönen månaden efter frånvaron. ...

arrow_forward
rs

Bensinförmån

arrow_forward
Visar 1141 till 1150 av 5043 träffar.