Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Konferensresa

Lag Arbetsgivaren kan vid vissa tillfällen anordna en resa där de anställda deltar. Resan benämns t.ex. konferensresa, studieresa eller kick-off. En sådan resa kan vara både skattefri och skattepliktig för den anställde. Det är resans innehåll som avgör om den anställde ska beskattas eller inte. Hu...

arrow_forward
rs

Kapitaltillgång

Definition Är andra tillgångar i näringsverksamheten än: - lagertillgångar, pågående arbeten, kundfordringar och liknande tillgångar, - inventarier, - patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter. Lagrum 25 kap. 3 § IL Kommentar Klassificeringen av tillgån...

arrow_forward
rb

Odelbarhetsprincipen

Definition Odelbarhetsprincipen innebär att en aktie är odelbar och inte kan styckas upp i mindre bitar än en aktie. En aktie utgör en rättslig enhet, det vill säga varje aktie är en sammanhållen egendom som kan sägas vara aktiebolagets minsta beståndsdel. Aktiebolagsrättsligt och gentemot bolaget...

arrow_forward
rr

Stölder

Stölder, liksom andra typer av värdebortfall, hanteras enligt bestämmelserna om nedskrivning. Se uppslagsordet Förluster av kontanta medel i Rätt Skatt och Rätt Arbetsrätt.

arrow_forward
rs

Lager

arrow_forward
rm

Skrot

Definition Vid handel med skrot mellan företag används omvänd beskattning. Skälet till omvänd skrotmoms är omfattande momsbedrägerier främst i ledet före uppköparna. Omvänd beskattning innebär att köparen istället för säljaren redovisar momsen. Säljaren debiterar inte moms i fakturan utan överlåter...

arrow_forward
rl

Övertid

Lag När en anställd arbetar mer än sin ordinarie heltidsarbetstid och därefter blir beordrad till ytterligare arbete, kallas sådan arbetstid övertid. Regler för övertidsarbete finns dels i arbetstidslag (1982:673) och dels i de olika kollektivavtalen. Arbetstid som sker utanför ordinarie heltidsa...

arrow_forward
rs

Inteckningskostnad

Definition Kostnad för att ta ut pantbrev i en fastighet.

arrow_forward
rs

Upplupen ränta

Definition Ränta som hör till räkenskapsåret men som ännu inte har erhållits eller betalats. Kommentar En upplupen ränteintäkt är en intjänad, men ej inbetald ränta. En upplupen räntekostnad är kostnad för utnyttjad kredittid som ännu inte har betalats.

arrow_forward
rr

Datakommunikation

Löpande bokföring Anslutnings-, trafik- och kvartalsavgifter avseende internet, e-post, årsavgift för innehav av domännamn på internet, kostnader vid dataöverföringar via hyrda ledningar, hyra för modem, bredbandskostnader etc. kan debiteras på konto 6230 Datakommunikation eller bokförs tillsammans...

arrow_forward
Visar 1141 till 1150 av 5129 träffar.