Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare

arrow_forward
§

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

arrow_forward
ra

Rehabiliteringsplan

Från den 1 juli 2018 gäller nya regler om när arbetsgivaren ska upprätta en plan för återgång i arbete. Om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit ne...

arrow_forward
ra

Ålder

arrow_forward
rm

EG

arrow_forward
rl

Abonnemang med fast avgift

arrow_forward
rl

F-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har egen näringsverksamhet, t.ex. enskild firma, har som regel F-skatt och betalar själv betalar si...

arrow_forward
rs

Utlandstraktamente

Definition Ersättning för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa utomlands.

arrow_forward
rm

Pris

Definition Priset på en vara eller tjänst eller om något ges ut gratis är en central fråga som måste beaktas i momshänseende. Sammanfattningsvis gäller följande: Huvudregeln är ... ... att ersättningen (priset) är beskattningsunderlaget för moms ... men om varan eller tjänsten är gratis ...

arrow_forward
rm

Ompröva

Definition Momsredovisning som lämnats kan Skatteverket ändra och ompröva. Skatteverket ska ompröva ett beslut kring ett företags momsredovisning om företaget begär det eller om det finns andra skäl. Lagrum 66 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) Beskattning Begäran om omprövning ska göras sk...

arrow_forward
Visar 1131 till 1140 av 5043 träffar.