Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Avskrivningsenhet

Avskrivningsenhet är enligt K2 punkt 10.22 som huvudregel en tillgång. Delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång är en avskrivningsenhet och ska skrivas av tillsammans. Mark, markanläggningar, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa til...

arrow_forward
rr

Avstyckning

Avstyckning är en form av fastighetsbildning genom vilken en del av fastigheten avskiljs för att bilda en egen fastighet.

arrow_forward
rr

Allmän pensionsavgift

Se uppslagsordet Allmän pensionsavgift i Rätt Skatt.

arrow_forward
rr

Anslutningsavgifter

Fastighetsägarens kostnader för anslutningsavgifter (och anläggningsbidrag) för att få nyttja el, kabel-TV, fjärrvärme, vatten, avlopp etc. för näringsfastigheten utgör en del av anskaffningsvärdet för tillgången. För sälj-/leveransföretagen utgör anslutningsavgifterna intäkter som normalt bokförs ...

arrow_forward
rr

Arbetslöshetskassa

arrow_forward
rr

Arkivering utomlands, verifikation

Löpande bokföring Ett dokument som innefattar en verifikation får enligt 7 kap. 3 § BFL i vissa fall tillfälligt förvaras utomlands. För detta krävs särskilda skäl. Enligt BFNAR 2013:2 punkt 8.5 finns särskilda skäl enligt BFL om dokumentet behövs för hantering, bearbetning eller bokföring i utland...

arrow_forward
rr

Avbokningsavgifter

arrow_forward
rl

Årsredovisning

Lag I årsredovisningslag (1995:1554) finns regler för vilka företag som ska lämna årsredovisning. En årsredovisning ska bestå av balansräkning resultaträkning noter förvaltningsberättelse Om företaget har anställda som under de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200 ...

arrow_forward
rl

Återgång i arbete

Lag I socialförsäkringsbalk (2010:110) finns bestämmelser om rehabilitering. Rehabiliteringen ska syfta till att återge en anställd som har varit sjuk eller skadad sin arbetsförmåga.

arrow_forward
rl

Ackumulatorregister

Det finns ett stort antal lönesystem av olika märken och av olika storlek. De flesta lönesystem är uppbyggda på likartat sätt. I ackumulatorregistret lagras de olika värdena i den framräknade lönen. I vilken ackumulator värdena ska lagras finns angivet i löneartsregistret. Vid leverans finns ett a...

arrow_forward
Visar 1121 till 1130 av 5043 träffar.