Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

§

Lag (1997:614) om kommunal redovisning

arrow_forward
rs

Avgifter till branschföreningar

Definition Medlemsavgift till olika branschorganisationer. Lagrum 9 kap. 2 § IL Kommentar Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen är medlemsavgif- ter till olika föreningar inte avdragsgilla. Det gäller även om medlemskap i t.ex. en branschorganisation är nödvändig för att få anlita vissa lever...

arrow_forward
§

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete

arrow_forward
§

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

arrow_forward
rm

Enkelt bolag

Det enkla bolaget är inte ett eget skattesubjekt utan delägarna i bolaget ansvarar själva för momsen i förhållande till sin andel i bolaget. Samtliga delägare i det enkla bolaget kan däremot tillsammans ansöka om att en av delägarna ska redovisa och betala momsen för verksamheten och i övrigt föret...

arrow_forward
rr

IFRS/IAS

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, den så kallade IFRS-förordningen, ska svenska företag vars värdepapper är noterade på en reglerad marknad inom EU (s.k. noterade företag) från och med den ...

arrow_forward
rl

VAB, vård av barn

En förälder har rätt till ledighet från sitt arbete för att vid olika situationer ta hand om sitt barn.

arrow_forward
rm

Fastighetsuthyrning

arrow_forward
rb

Fission

arrow_forward
rr

Domännamn

För innehav av ett domännamn på internet måste företagen betala en årsavgift. Denna årsavgift kan särredovisas i debet på konto 6230 Datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Större investeringar i domännamn redovisas däremot som...

arrow_forward
Visar 1111 till 1120 av 5043 träffar.