Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Stöld

Beskattning Skatteverket uttalar att om en företagare utsätts för stöld eller förskingring och förlorar de kontanter som man fått när man sålt varor eller tjänster, så får momsen som redovisats på försäljningen inte påverkas. Detta gäller oavsett om förlusten anses vara en drifts- eller kapitalförl...

arrow_forward
rr

Förenklad faktura

Begreppet förenklad faktura återfinns i 11 kap. 9 § ML. Följande gäller förenklad faktura: Förenklad faktura får användas om fakturans totalbelopp uppgår till högst 4 000 kr inklusive moms. En förenklad faktura behöver enligt ML endast innehålla ett mindre antal uppgifter: datum för utfärdandet,...

arrow_forward
rr

Golf

Se uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Courtage

När t.ex. en bank får i uppdrag av ett företag att i kommission köpa eller sälja värdepapper/andelar, tar banken ut s.k. courtage (kurtage) i viss procent av det köpta/sålda beloppet. Anskaffningsvärdet för dessa värdepapper/andelar omfattar både inköpspris, courtage och andra direkt hänförbara avg...

arrow_forward
rr

Reklambidrag

Om reklam-/marknadsföringsbidraget anses utgöra en rabatt på tidigare försäljning ska bidraget bokföras som en nedsättning av tidigare försäljning hos leverantören. För att reklam-/marknadsföringsbidraget ska ses som en ersättning för en tjänst ska återförsäljaren tillhandahålla en tjänst och leve...

arrow_forward
rs

Löneskatt

arrow_forward
ra

Minimilön

Minimilöner kan regleras på olika sätt. Ett sätt är genom lagstiftning, dvs. att det finns en lagstadgad minimilön. Ett alternativ till detta är så kallad allmängiltigförklaring av kollektivavtal, vilket innebär att de genom kollektivavtal framförhandlade minimilönerna utsträcks till att gälla även...

arrow_forward
rb

Enkelt bolag

Definition Enkelt bolag är ett bolag där två eller flera personer ingått ett avtal om att samarbeta, utan att avsikten är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Personerna kan vara fysiska personer eller juridiska personer. Ett enkelt bolag är alltså en sammanslutning av persone...

arrow_forward
ra

Ledighet

Ett anställningsavtal innebär i korthet att arbetstagaren ska utföra ett arbete åt arbetsgivaren som ska betala arbetstagaren en ersättning för arbetsinsatsen. Avtalet reglerar således en prestation och en motprestation. Arbetstagaren har i flera situationer rätt att vara ledig från arbetet, dvs. ...

arrow_forward
rr

Inkråmsförvärv

Ett inkråmsförvärv är enligt K3 kapitel 19 ett förvärv av ett företags samtliga nettotillgångar, övertagande av ett annat företags skulder eller förvärv av vissa nettotillgångar (men inte eget kapital).

arrow_forward
Visar 1101 till 1110 av 5129 träffar.