Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Domännamn

För innehav av ett domännamn på internet måste företagen betala en årsavgift. Denna årsavgift kan särredovisas i debet på konto 6230 Datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Större investeringar i domännamn redovisas däremot som...

arrow_forward
rb

Direktion

Direktionen är inte en rättslig term, men är ett vanligt ord för den organisation som är nära den verkställande direktören, det vill säga företagsledningen.

arrow_forward
rm

Bildkonst

arrow_forward
rm

Dansgrupp

arrow_forward
rm

Factoring

Bank- och finansieringstjänster och värdepappershandel är undantagna från moms, dvs. de är momsfria (se finansiell tjänst). Däremot sägs uttryckligen i momslagen att t.ex. administrativa tjänster avseende factoring inte är momsfria utan momspliktiga. Med administrativa tjänster avses t.ex. bokförin...

arrow_forward
rl

Hängavtal

Arbetsgivare är bunden av kollektivavtalet om han är medlem i en arbetsgivarorganisation eller har skrivit avtal med ett fackförbund, s.k. hängavtal.

arrow_forward
rb

Kompetens

Definition Ordet kompetens har en särskild betydelse i bolagsrätten. Kompetens innebär en i lag stadgad rätt att fatta beslut i en viss fråga. Ibland används begreppet beslutskompetens för att förtydliga begreppet. Till exempel används begreppet för att säga att endast bolagsstämman har kompetens a...

arrow_forward
rm

Konferens

arrow_forward
rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
rm

Provision

Definition Den som förmedlar en vara eller tjänst men gör det i annans namn benämns på momsområdet för agent. Agenten sammanför endast säljare och köpare utan att själv vara part i själva försäljningen av varan eller tjänsten. Till skillnad från kommissionären kan därför agenten inte jämställas med...

arrow_forward
Visar 1101 till 1110 av 5043 träffar.