Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rr

Hemsida

Företagets utgifter för produktion av egen hemsida, webbsida eller webbplats på internet i syfte att utforma en företags- eller produktunik presentation utgör oftast en marknadsföringsåtgärd och bör därför redovisas som reklam (kontogrupp 59), alternativt som köpta IT-tjänster, IT/IT-tjänster (kont...

arrow_forward
rs

Inventarier

Definition Maskiner och andra inventarier som innehas för stadigvarande bruk. Lagrum 18 kap. IL Kommentar Begreppet inventarier är inte definierat i lagtexten, men gäller för maskiner och andra inventarier som är avsedda att för stadigvarande bruk. Som inventarier räknas också koncessioner, pat...

arrow_forward
rr

Självrisk

För att minska kostnaden för försäkringspremierna har de flesta försäkringsavtal möjlighet till tecknandet av självrisk. Vid skada, förstörelse eller förlust på egendom måste företaget först betala en viss fast avgift, självriskbeloppet, innan ersättning kan fås ur försäkringen. Löpande bokföring...

arrow_forward
rl

Tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren, 9 av 10 anställda har tjänstepension. Om det finns kollektivavtal på ens arbetsplats så tillhör man sannolikt ett de av fyra största tjänstepensionsavtalen, men även om det inte finns något kollektivavtal så väljer många arbetsgiv...

arrow_forward
rr

Leasing/hyra av lastbilar

Ett alternativ till att köpa en lastbil för ett företag är att leasa/hyra, leasing/leasingavtal. Ett företag som tillämpar K3 måste klassificera leasingavtalen som finansiella eller operationella leasingavtal. För redovisning enligt K3 och K2, se leasing/leasingavtal. Löpande bokföring Den erlagd...

arrow_forward
rr

Varulagervärdering

I bokslutet ska kvarvarande lager (redovisade i kontogrupp 14) av såväl inköpta som egentillverkade varor och produkter samt förrådsmaterial inventeras och värderas. Enligt lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen måste ett varulager inventeras och värderas en gång om året...

arrow_forward
rl

Semester enligt kollektivavtal

Semesterlag (1977:480) innehåller regler som till vissa delar är dispositiva, t.ex. förläggning av huvudsemestern, semesterlöneprocenten. I kollektivavtalsförhandlingar kan man alltså bestämma t.ex. andra sätt att beräkna semesterlönen, men man får aldrig försämra för den anställde. Lagen anger min...

arrow_forward
rb

Utdelning

arrow_forward
rs

Arbetsgivaravgifter

Definition Avgift som ska betalas av den som betalar ersättning för arbete. Lagrum socialavgiftslagen, SAL Kommentar Om någon utför arbete åt någon annan är den som betalar ersättning för arbetet skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Ersättningen kan bestå av kontanter eller förmåner av olik...

arrow_forward
ra

Arbetskläder

Definition Arbetskläder är visst slag av kläder, ofta tillhandahållna av arbetsgivaren. Syftet är att arbetstagarna ska bära särskild klädsel vid utförande av arbete. På vissa arbetsplatser är arbetstagare enligt lag skyldig att bära särskilda arbetskläder. Inom exempelvis landstinget ska behandla...

arrow_forward
Visar 101 till 110 av 5043 träffar.