Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Särskild löneskatt

Definition Skatt som betalas på vissa ersättningar för arbete. Lagrum lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster Kommentar Särskild löneskatt ska betalas av den som ger ersättning för arbete till någon som vid årets ingång fyllt 65 år. Från och med den 1 juli 2019 avskaffas den sär...

arrow_forward
rr

Besiktning

Löpande bokföring Företagets utgifter för besiktning (kontrollbesiktning) av sina ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på huvudkontot för personbilskostnader (5610) respektive lastbilskostnader (5620) eller särredovisas på underkonton för övriga kostnader för transportmedel (5690).

arrow_forward
rr

Personaluthyrning

Inkomster vid tillfällig uthyrning av personal är en momspliktig tjänst och krediteras konto 3620 Tillfällig uthyrning av personal. Ett företag som hyr in personal, oavsett om det är tillfälligt eller en permanent lösning, debiterar normalt kontogrupp 68 Inhyrd personal i BAS 2022.

arrow_forward
rs

Regressfordran

Definition Uppkommer när någon som gått i borgen betalar gäldenärens skuld. Lagrum 25 a kap. 19 § IL Kommentar När någon går i borgen för en gäldenärs skuld kan borgenären vända sig till denne för att kräva betalning. En gäldenär är den som har en skuld och borgenär är den som har en fordran. D...

arrow_forward
rs

Industritillbehör

Definition Maskiner och annan utrustning i en industribyggnad. Lagrum 19 kap. 19-21 §§ IL Kommentar Industritillbehör är definierade i jordabalken och det finns ingen särskild skatterättslig definition. Industritillbehör kan vara både byggnadsinventarier och vanliga inventarier. Tänk på Värde...

arrow_forward
rb

Nominellt belopp

Definition Nominellt belopp, eller nominellt värde, var det fixerade belopp som en aktie eller ett värdepapper representerade och låg till grund för det krav ägaren av värdepappret kunde rikta mot bolaget. Nominella belopp fanns tidigare angivet i till exempel bolagsordningen och på aktiebrev. Det ...

arrow_forward
rs

Öppet yrkande

Definition Ett så tydligt yrkande att Skatteverket inte behöver ställa några kompletterande frågor för att kunna fatta beslut. Lagrum 40 kap. 1 § och 49 kap. 5 § SFL Kommentar När man lämnar in en deklaration eller när man vill ompröva eller överklaga ett beslut är det viktigt att det finns m...

arrow_forward
rr

Nedströmsfusion

En nedströmsfusion är en fusion där ett moderbolag fusioneras ner i sitt dotterbolag. Efter fusionen finns enbart dotterföretaget kvar och moderföretag är upplöst. FAR har gett ut RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner. Se uppslagsordet Omvänd fusion i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

arrow_forward
rs

Terminalglasögon

Definition Glasögon som är särskilt utprovade för bildskärmsarbete. Lagrum 11 kap. 8 § IL Kommentar Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1998:5) framgår att arbetsgivaren är skyldig att bekosta både synundersökning och, vid behov, terminalglasögon för anställda som arbetar vid bildskärm mer...

arrow_forward
rr

Frakt

För frakt och transporter av sålda varor och inventarier kan ett fristående transportföretag anlitas. I avtalet mellan säljaren och köparen regleras ansvaret för vem som ska bekosta frakten oftast genom valet av s.k. leveransvillkor. Genom valet av leveransvillkor regleras även ansvaret för vem som...

arrow_forward
Visar 1081 till 1090 av 5129 träffar.