Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rl

VAB, vård av barn

En förälder har rätt till ledighet från sitt arbete för att vid olika situationer ta hand om sitt barn.

arrow_forward
rr

Ansökan bokföring utomlands

Huvudregeln i 7 kap. 2 § BFL är att all räkenskapsinformation ska arkiveras i Sverige. Trots detta får ett företag enligt 7 kap. 3 a § BFL förvara maskinläsbara medier och hålla maskinutrustning och system tillgängliga i ett annat EU-land om samtliga följande tre krav är uppfyllda: Platsen för för...

arrow_forward
rm

Fastighetsuthyrning

arrow_forward
rb

Fission

arrow_forward
rr

Domännamn

För innehav av ett domännamn på internet måste företagen betala en årsavgift. Denna årsavgift kan särredovisas i debet på konto 6230 Datakommunikation eller bokföras tillsammans med företagets övriga kostnader för telefon och telekommunikation. Större investeringar i domännamn redovisas däremot som...

arrow_forward
ra

Vikariat

Definition Det är tillåtet med vikariatsanställning. För att det ska vara ett giltigt vikariat krävs att vikarien anställs som ersättare för den ordinarie befattningshavaren på en viss tjänst eller för att inneha en tillfälligt ledig befattning. Det krävs också att vikarien informeras om vem man vi...

arrow_forward
rl

Jubileumsgåva

Lag En arbetsgivare kan vid olika tillfällen ge gåvor till de anställda. Regler för vid vilka tillfällen och hur de ska behandlas skattemässigt finns i inkomstskattelag (1999:1229). JubileumsgåvaNär företaget fyller 25 år, 50 år, 75 år, 100 år etc. kan arbetsgivaren ge en vad man i inkomstskattela...

arrow_forward
rs

Aktiv näringsverksamhet

arrow_forward
ra

Graviditet och amning

Att en arbetstagare eller en kommande arbetstagare är eller blir gravid föranleder flera arbetsrättsliga spörsmål. Arbetsmiljö Det finns särskilda föreskrifter för gravida och ammande arbetstagare. Dessa föreskrifter ges ut av Arbetsmiljöverket och har omarbetats för att ta hänsyn till ett vägled...

arrow_forward
rr

Avistaköp eller avistaförsäljning

Avistaköp eller avistaförsäljning är enligt K3 punkt 12.16 köp eller försäljning av en finansiell tillgång som görs enligt ett avtal vars villkor kräver leverans av tillgången inom den generella tidsram som fastställts av regelverk eller praxis på den berörda marknaden.

arrow_forward
Visar 1081 till 1090 av 5043 träffar.