Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Restvärdesavskrivning

För skattemässiga avskrivningar på maskiner, inventarier, bilar, s.k. balanserade utgifter samt andra slags immateriella anläggningstillgångar finns f.n. två olika slags avskrivningssystem: räkenskapsenlig avskrivning och restvärdeavskrivning (även kallad restvärdemetoden). Se uppslagsordet Restvär...

arrow_forward
rr

IT/IT-tjänster

Löpande bokföring Företagets utgifter för köpta IT-tjänster redovisas normalt inom kontogruppen för externa tjänster i debet på konto 6540 IT-tjänster.

arrow_forward
rs

Kapitalunderlagsregeln

Definition En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1992. Lagrum 57 kap. 26-35 §§ IL Kommentar Vid beräkning av omkostnadsbeloppet för andelar anskaffade före år 1992 får ett justerat kapitalunderlag användas. ...

arrow_forward
rs

Motorcykel

Kommentar En anställd som fritt får nyttja arbetsgivarens motorcykel ska beskattas för förmånen. Till skillnad från bilförmån är förmån av fri motorcykel inte schablonbeskattad. Skatteverket anser att olika metoder ska användas för att beräkna förmånens värde beroende på om man får nyttja motorcyke...

arrow_forward
rr

Balansräkning K3

K3-regler K3 innehåller inga uppställningsformer, utan här tillämpas uppställningsformen i bilaga 1 till ÅRL med de kompletteringar och avvikelser som följer av 3 kap. 4 § ÅRL och K3. Denna balansräkning framgår av RedR 1 punkt 5.11. Om det behövs med hänsyn till verksamhetens särskilda inriktning ...

arrow_forward
rm

Deklarationsdatum

Definition När, hur och till vilket belopp ett företag ska redovisa moms i en skattedeklaration beror på följande: När inträder skattskyldigheten för transaktionen? Efter vilken redovisningsmetod redovisas momsen - tillämpas faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden (redovisning av moms)? När...

arrow_forward
rm

Importmoms

arrow_forward
rm

Införselmoms

arrow_forward
rm

Friskvård

arrow_forward
rr

Tillverkningsnummer

Tillverkningsnumret regleras av kontrollagstiftningen om kassaregister och är ett unikt nummer på 17 alfanumeriska tecken som identifierar en kontrollenhet och tillverkaren. De fem första tecknen ska vara en unik identitet för tillverkaren. Därefter följer tolv tecken som ska vara en unik identitet...

arrow_forward
Visar 1071 till 1080 av 5129 träffar.