Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rb

Kupongbolag

Definition Kupongbolag kallas ett aktiebolag som inte är Avstämningsbolag. I ett kupongbolag är aktierättigheterna i princip knutna till fysiska handlingar, bland annat till Aktiebrev, Aktiebok eller Utdelningskupong. De flesta svenska aktiebolag är kupongbolag. Kupongbolag är normalt sett privat...

arrow_forward
rb

Fastställelseintyg

arrow_forward
rs

Livförsäkringar

Definition En personförsäkring där utbetalningen är kopplad till den försäkrades liv, hälsa, ålder eller arbetsförmåga. Lagrum 58 kap. IL

arrow_forward
rs

Löneväxling

Definition En del av bruttolönen byts mot någon, vanligtvis skattefri, förmån. Kommentar Löneväxling innebär att arbetsgivaren ger de anställda möjligheten att avstå lön i utbyte mot andra förmåner. Normalt görs löneväxlingen så att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Om löneväxlingen gö...

arrow_forward
rs

EU

Definition Union mellan 28 europeiska länder vars samarbete bygger på ett antal fördrag. Kommentar Följande länder ingår i EU: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembu...

arrow_forward
rm

EG

arrow_forward
rs

Omvandling

Definition Genom en transaktion övergår en tillgång till att bli en annan. Lagrum 44 kap. 3 § IL Kommentar När en ägare byter en tillgång mot en annan sker en avyttring och transaktionen ska beskattas. Marknadsvärdet på den tillbytta tillgången är intäkten och mot den drar man av sitt anskaffn...

arrow_forward
rs

Onoterade andelar

Definition Andelar som inte är marknadsnoterade. Kommentar Alla andelar som inte är marknadsnoterade är onoterade andelar, det finns ingen egen definition av onoterade andelar. Att en andel är onoterad har betydelse för att avgöra om andelen är en näringsbetingad andel. Tänk på En andel kan var...

arrow_forward
rs

Skattefri utdelning

arrow_forward
rs

Överlåtelse av pensionsutfästelse

Definition En överföring av ansvar för pension mellan två arbetsgivare. Lagrum 28 kap. 26 § IL Kommentar Det går att överföra pensionsutfästelser mellan arbetsgivare. Den som överlåter drar av kostnaden för att bli av med pensionsutfästelserna och den som tar över utfästelserna tar upp betalni...

arrow_forward
Visar 1061 till 1070 av 5043 träffar.