Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rs

Normalbelopp

Definition Det skattefria traktamentet beräknat enligt schablon vid utrikes tjänsteresor. Lagrum 12 kap. 10-11 §§ IL Kommentar Normalbeloppet för varje land ska motsvara den normala ökningen av levnadskostnaderna under en hel dag, för frukost, lunch, middag och diverse småutgifter. Måltidskostn...

arrow_forward
rm

Dricks

Beskattning Skatteverket har uttalat att dricks som en kund lämnar inte utgör omsättning och därför inte ska momsbeskattas. Det innebär att moms inte ska redovisas på dricksen. I detta sammanhang uttalar Skatteverket att det är annorlunda med serveringsavgiften. Oavsett om en serveringsavgift inkl...

arrow_forward
rr

Sjuklön

Löpande bokföring Sjuklönen till den sjuke bokförs som vanliga löner och ersättningar, t.ex. på konto 7081 Sjuklöner till kollektivanställda (BAS 2022). Den anställde har rätt att behålla lön och övriga förmåner under sjukdomsperioden. Se uppslagsorden Sjuklön och sjukpenning i Rätt Lön och Sjuklö...

arrow_forward
rr

Upplupna kostnader

Bokslut Enligt 5 kap. 3 § BFL ska bokslutstransaktioner bokföras när räkenskapsåret är till ända. Periodiseringsprincipen framgår av 2 kap. 4 § ÅRL. Upplupna kostnader är kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret men där företaget exempelvis inte har erhållit någon faktura från leverantören. ...

arrow_forward
rb

Efterutdelning

Definition Efterutdelning är en Vinstutdelning som sker på extra bolagsstämma, eller annan stämma som inte är årsstämma, efter det att ett aktiebolags resultat- och balansräkning fastställts. Efterutdelning följer reglerna om vinstutdelning och kan i huvudsak ses som en särskild variant av utdel...

arrow_forward
rr

Balanserat resultat

När balansräkningen avseende föregående års bokslut i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening fastställts och eventuell beslutad avsättning till reservfond eller andra fonder samt eventuell beslutad aktieutdelning (utdelning till ägare) respektive återbäring (medlemsåterbäring i ekonomisk föreni...

arrow_forward
ra

Flextid

Definition Flextid är en förkortning för flexibel arbetstid. Att en arbetstagare enligt anställningsavtalet har rätt att ”flexa” innebär att arbetstagaren, oftast inom vissa ramar, har rätt att bestämma vilka timmar på dygnet som arbetet ska utföras på. Flextid kan till exempel innebära att en arbe...

arrow_forward
rs

Extern representation

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning - företagsförsäkring

Vid stölder, brand eller andra skador på företagets försäkrade anläggnings- och omsättningstillgångar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för försäkringsersättning för annat än fordon och fastigheter, se försäkringsersättning - fordon eller försäkringser...

arrow_forward
rr

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
Visar 1051 till 1060 av 5129 träffar.