Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

ra

Delgivning

I många fall är det av vikt att få en kvittens på att en viss handling är mottagen. Delgivning innebär att en person får del av eller mottager något, till exempel en handling. Det finns en särskild lag som reglerar hur delgivning ska äga rum i olika situationer, nämligen delgivningslagen (2010:1932...

arrow_forward
ra

Dödsfall

För det fall en arbetstagare avlider medför detta naturligt nog att anställningen omedelbart upphör. Innestående lön och andra ersättningar, såsom till exempel semesterersättning och utlägg, ska redovisas och utbetalas till dödsboet. Lön och andra anställningsförmåner utgår till och med dödsdagen....

arrow_forward
rm

Lotteri

Momsreglerna skiljer på lotterier, vadhållning och andra former av spel samt spel på lyckohjul, jämfört med förströelsespelautomater som t.ex. flipperspel. Spel på förströelseautomater som inte ger vinst eller ger vinst i form av frispel eller utökad speltid är momspliktigt till skattesatsen 25 %. ...

arrow_forward
rb

Näringsidkare

Definition Näringsidkare är varje fysisk eller juridisk person som bedriver Näringsverksamhet. Personen ses som näringsidkare i de ögonblick han eller hon utför handlingar och målsättningen för handlingen har ett samband med den egna näringsverksamheten. Begreppet näringsidkare är vidsträckt och ...

arrow_forward
ra

Trosuppfattning

Kan en religion eller en trosuppfattning begränsa en arbetstagares arbetsskyldighet? Frågan kan aktualiseras inom flera arbetsområden, till exempel inom sjukvården. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv torde det vara ett rimligt krav att om någon åtar sig att utföra ett visst arbete så ska den också k...

arrow_forward
rm

Deposition

arrow_forward
ra

Dygnsvila

arrow_forward
rm

Upphovsrättighet

Beskattning Ett skattskyldigt företag ska undersöka vilken skattesats som gäller för en transaktion. Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Upplåtelse av en mängd upphovsrättigheter inom kulturområdet omfa...

arrow_forward
rl

F-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. Den som har egen näringsverksamhet, t.ex. enskild firma, har som regel F-skatt och betalar själv betalar si...

arrow_forward
ra

Pappadagar

arrow_forward
Visar 1041 till 1050 av 5043 träffar.