Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rr

Taxiresor

Taxiresor bokförs som resekostnader, vanligtvis i kontogupp 58 Resekostnader. Dricks inkluderas vanligtvis på taxikvittot. Om utlägg görs åt arbetsgivaren och kvittot skannas in måste ändå originalkvittot lämnas till arbetsgivaren.

arrow_forward
rm

Momsfri

Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen inte ska beläggas med moms. Det finns en stor mängd undantag från moms exempelvis inom vård, utbildning och finans. Undantag brukar kallas momsfritt vilket ger en fel...

arrow_forward
rr

Försäkringsersättning - företagsförsäkring

Vid stölder, brand eller andra skador på företagets försäkrade anläggnings- och omsättningstillgångar utgår försäkringsersättning, normalt med avdrag för viss självrisk. Här redogörs för försäkringsersättning för annat än fordon och fastigheter, se försäkringsersättning - fordon eller försäkringser...

arrow_forward
rr

Sjuklön

Löpande bokföring Sjuklönen till den sjuke bokförs som vanliga löner och ersättningar, t.ex. på konto 7081 Sjuklöner till kollektivanställda (BAS 2022). Den anställde har rätt att behålla lön och övriga förmåner under sjukdomsperioden. Se uppslagsorden Sjuklön och sjukpenning i Rätt Lön och Sjuklö...

arrow_forward
rr

Direktavdrag för inventarier

arrow_forward
rs

Broavgift

Definition Avgift för bropassage. Lagrum 16 kap. 1 § IL Kommentar Företagets utgifter för bro-, väg-, färje- och tunnelavgifter avseende resor och transporter med egna eller hyrda bilar är avdragsgilla i näringsverksamheten.

arrow_forward
rm

Omsättningsland

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning ”görs inom landet”. För att kunna avgöra om Sverige får beskatta en transaktion eller inte, finns regler om beskattningsland, eller omsättningsland som det även kallas. En grundläggande princip för momsen är att b...

arrow_forward
rm

Kultur

Man brukar säga att kulturmomsen är 6 %. Sanningen är att kulturområdet omfattas av en stor mängd olika momsregler och skattesatser. Transaktionerna kan vara undantagna från moms (momsfri), omfattas av olika skattesatser (6, 12 eller 25 %) och omfattas av s.k. vinstmarginalbeskattning. Det finns äv...

arrow_forward
rr

Särskild löneskatt

Löpande bokföring Utgifter för särskild löneskatt kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt. Se uppslagsordet Särskild löneskatt i Rätt Skatt.

arrow_forward
rm

Skatteupplag

Försäljning av vissa varor som befinner sig i särskilda lager, s.k. skatteupplag, är momsfri. Syftet med reglerna är en förenkling så länge varorna finns i skatteupplaget. Förenklingen innebär att beskattning inte sker när varorna omsätts flera gånger under den tid de ligger i skatteupplaget eller ...

arrow_forward
Visar 1031 till 1040 av 5129 träffar.