Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5043 träffar

rs

Fastighetsinteckningar

Definition En säkerhet i fastighet som när den registreras hos Lantmäteriet kallas pantbrev. Lagrum 19 kap. IL Kommentar När en fastighetsägare tar ut nya pantbrev för att kunna belåna fastigheten genom en fastighetsinteckning utgår stämpelskatt på pantbrevets belopp. Stämpelskatten för pantbre...

arrow_forward
rs

Syntetiska aktier

Definition Rättighet att i framtiden erhålla en utbetalning motsvarande marknadsvärdet av den underliggande aktien vid utbetalningstillfället. Rättspraxis SRN 2017-11-28, dnr: 53-17/D Syntetiska aktier anses vara optioner.

arrow_forward
rm

Sändningstjänster

arrow_forward
rm

F-skatt

Definition Sedan införandet av Skatteförfarandelagen 2012 används inte längre begreppet F-skattsedel. Den har i stället ersatts med ett godkännande för F-skatt. Det medför att det inte längre kommer att skickas ut F-skattsedlar årligen. Frågan om F-skatt har generellt sett inte någon avgörande bety...

arrow_forward
rs

Underprisöverlåtelse

Definition En överlåtelse till ett pris under marknadsvärde som uppfyller alla krav i 23 kap. IL. Lagrum 23 kap. IL Kommentar Huvudregeln är att alla transaktioner ska ske till marknadsvärde, annars sker det en uttagsbeskattning. För att underlätta omstruktureringar finns reglerna om underpris...

arrow_forward
rr

Kassaflödesanalys

I årsredovisningen för större företag och i en koncernredovisning ska det alltid ingå en kassaflödesanalys - tidigare även kallad finansieringsanalys. Kassaflödesanalysen innehåller enligt K3 punkt 7.2 och K2 punkt 21.3 uppgifter om räkenskapsårets förändringar av ett företags likvida medel. Räkens...

arrow_forward
rm

Hyreskontrakt

Uthyrning av lokaler är enligt huvudregeln en momsfri fastighetstjänst. Om en uthyrare hyr ut momsfritt har denne inte möjlighet att göra avdrag för ingående moms avseende kostnader som tillhör lokalerna. Den momsen blir istället en kostnad. För att undvika att momsen ska blir en kostnad finns best...

arrow_forward
rl

Ackordslön

Avtal Det finns olika sätt att betala ut lön, t.ex. fast månadslön, vilket är vanligast när det gäller tjänstemän. Inom andra avtalsområden är det vanligast med timlön. D.v.s. en grundlön för varje timme den anställde är i arbete. Ett komplement till timlönen kan vara en rörlig lönedel som är koppl...

arrow_forward
rl

Akupunktur

arrow_forward
rm

Cykelförmån

arrow_forward
Visar 1021 till 1030 av 5043 träffar.