Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rl

Personalfest

arrow_forward
rs

Benefikt fång

Definition Förvärv av äganderätten till egendom utan betalning eller annan motprestation. Kommentar Arv, gåva, testamente och bodelning är exempel på benefika fång.

arrow_forward
rl

Utlägg

När en anställd lägger ut egna pengar för ett inköp som egentligen är arbetsgivarens kostnad talar man om utlägg. Det kan hända t.ex. vid en tjänsteresa. Den anställde kanske betalar för taxiresa eller representationsmåltid som egentligen är arbetsgivarens kostnad. Det kan också vara så att den ans...

arrow_forward
rs

Värdepapper

Definition En tillgång som representerar ett ekonomiskt värde. Kommentar Ett värdepapper är en bred definition som omfattar till exempel fordringar, aktier, optioner obligationer och konvertibler. För att kunna avgöra hur ett värdepapper ska beskattas är det viktigt att klassificera värdepappret....

arrow_forward
rs

Rehabilitering

Definition Åtgärder för att en sjukskriven person ska kunna komma tillbaka till sitt ordinarie arbete. Lagrum 11 kap. 18 §, 16 kap. 24 § IL Kommentar Rehabilitering och förebyggande behandling är en skattefri förmån för den anställde. Arbetsgivaren får avdrag för utgifter för arbetslivsinrikt...

arrow_forward
rm

Momsfri

Utgångspunkten i momslagen är att alla varor och tjänster är momspliktiga om det inte finns ett undantag som säger att transaktionen inte ska beläggas med moms. Det finns en stor mängd undantag från moms exempelvis inom vård, utbildning och finans. Undantag brukar kallas momsfritt vilket ger en fel...

arrow_forward
rr

Försäkringar

Några exempel på försäkringar för företag respektive för företagets anställda: För företaget För anställda Se även uppslagsordet Försäkring i Rätt Moms.

arrow_forward
rr

Effektivräntemetoden

K3-regler En metod enligt punkt 11.12 för beräkning enligt vilken ränteintäkten eller räntekostnaden ett räkenskapsår är lika med den finansiella tillgångens eller finansiella skuldens redovisade värde vid räkenskapsårets början multiplicerat med effektivräntan. K4-regler Definitionen av effektivr...

arrow_forward
rm

Förmedling

Definition Förmedling kan ske i eget eller i annans namn. För att kunna avgöra momsbeskattningen behöver säljare och köpare avgöra om en förmedlare är skattskyldig för hela försäljningen (i eget namn) eller bara förmedlingsprovisionen (i annans namn för dennes räkning), om det finns undantag, vilke...

arrow_forward
rr

Upplupna intäkter

Bokslut Enligt 5 kap. 3 § BFL ska bokslutstransaktioner bokföras när räkenskapsåret är till ända. Periodiseringsprincipen framgår av 2 kap. 4 § ÅRL. Upplupna intäkter är intäkter som tjänats in under räkenskapsåret men som inte har fakturerats till kund, kanske för att företaget enligt avtal med ku...

arrow_forward
Visar 1011 till 1020 av 5129 träffar.