Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rm

Beskattningsbar person

Ett av villkoren för att skattskyldighet till moms ska uppkomma är att en omsättning görs av någon som är en ”beskattningsbar person”. Med beskattningsbar person menas den som ”självständigt bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett på vilken plats och oberoende av verksamhetens syfte eller resultat”....

arrow_forward
rr

Motion och friskvård

Löpande bokföring Utgifter för friskvårdsbidrag och liknande kan kostnadsföras på konto 7380 Kostnader för förmåner till anställda. Se uppslagsordet Motion och friskvård i Rätt Skatt och Rätt Moms.

arrow_forward
ra

Frånvaro

arrow_forward
ra

Upphörandeavtal

Om en arbetsgivare och en arbetstagare är överens om att en anställning av något skäl ska avslutas bör detta regleras i ett särskilt avtal. Om parterna är överens behöver inte arbetsgivaren ha saklig grund för uppsägning eftersom denne inte vidtar någon sådan rättshandling. Observera dock att det i...

arrow_forward
rm

Ränta

Beskattning Beskattningsunderlaget är det värde på vilket momsen ska beräknas. Moms och ränta ska inte ingå i beskattningsunderlaget. På beskattningsunderlaget läggs den skattesats på som gäller för den aktuella varan eller tjänsten under förutsättning att skattskyldighet föreligger. Vid försäljni...

arrow_forward
rm

Koncern

I momshänseende finns ingen koncernbeskattning utan transaktioner mellan bolag i en koncern ska hanteras som mellan fristående företag. Det enda specialfallet är om det finns en s.k. gruppregistrering. Beskattning En koncern består av ett moderbolag och ett eller flera dotterföretag. Ur ett momsp...

arrow_forward
ra

Covid-19

De rekommendationer och åtgärder som beslutats att gälla för att stävja spridningen av covid-19 har varierat. Per den 1 oktober 2021 upphörde flera tillfälliga ersättningar och regler som regeringen infört med anledning av coronaviruset. Den 8 december 2021 har sedan vissa åtgärder återinförts. Vi ...

arrow_forward
ra

Personalliggare

Verksamheter inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Reglerna om personalliggare utökades från och med den 1 juli 2018 och gäller även verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- eller tobaksgrossist. En p...

arrow_forward
rr

Balanserade utgifter

Om företaget lagt ner utgifter för tekniskt, kommersiellt eller annat utvecklingsarbete, som enligt 4 kap. 2 § ÅRL är av betydande värde för rörelsen under kommande år, får dessa utgifter tas upp i balansräkningen, dvs. aktiveras som s.k. balanserade utgifter. Forskning får aldrig tas upp som tillg...

arrow_forward
rs

Värdeminskningsavdrag

Definition Årligt avdrag motsvarande den periodiserade anskaffningsutgiften. Lagrum 18 kap. 3 § och 19 kap. 4-5 §§ IL Kommentar Byggnader, inventarier, markanläggningar och nyttjanderättshavares förbättringar kostnadsförs genom värdeminskningsavdrag. Byggnader skrivs av enligt den ekonomiska l...

arrow_forward
Visar 1001 till 1010 av 5129 träffar.