Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5129 träffar

rb

20 %-regeln

Definition 20 %-regeln är en, numera upphävd, regel som innebar att ingen aktieägare på bolagsstämma fick rösta för mer än 20 % av de på stämman företrädda aktierna. Huvudregeln är nu istället att en aktieägare får rösta för samtliga aktier som han eller hon företräder, om inte bolagsordningen sä...

arrow_forward
rb

50/50-bolag

Definition När två bolag äger lika stora andelar vardera (50 %) i ett tredje bolag så kallas det samägda bolaget ofta 50/50-bolag (”femtiofemtio-bolag”). Det är relativt vanligt med 50/50-bolag eftersom många samarbeten och samriskföretag (joint venture) har en lika fördelning av ägandet mellan tv...

arrow_forward
rb

A-aktie

A-aktier är en vanlig benämning på ett aktieslag eller en aktieserie, när det finns flera aktieslag i ett aktiebolag. Övriga aktieslag kallas i så fall vanligen B, C, D etc.

arrow_forward
rl

A-contolön

Inom vissa branschområden är det vanligt med rörlig lön, t.ex. provision, bonus eller ackordslön. Den anställde kan ha en viss del fast lön och resten rörlig lön eller så kan hela lönen vara rörlig. Den rörliga lönen betalas vanligen ut månaden efter den tjänats in (avräkningsperiod). För de som ä...

arrow_forward
rl

A-contosemester

Numera är det relativt många arbetsgivare som tillämpar sammanfallande intjänade- och uttagsår för semester. Detta innebär att den anställde kan ta ut betald semester samma år som semestern tjänas in och detta blir då en typ av semester i förskott eller a conto-semester.

arrow_forward
rl

A-kassa

Arbetslöshetskassan är en omställningsförsäkring som träder in och betalar ersättning under ett antal dagar när någon blir arbetslös. Under den tid en anställd arbetar och uppbär lön betalas avgifter in till A-kassan. En anställd som är medlem i en fackförening betalar en avgift till fackförbundet ...

arrow_forward
ra

A-kassa

arrow_forward
rr

A-kassa

Anslutning och betalning till arbetslöshetskassan, vanligen bara kallad A-kassan, medför rätt till ersättning vid arbetslöshet. Anslutning till såväl fackförening som A-kassa är frivillig. Om arbetsgivaren betalar en anställds avgifter till A-kassan utgör detta en skattepliktig förmån. En enskild n...

arrow_forward
rl

A-skatt

Lag I skatteförfarandelag (2011:1244) definieras två skatteformer: A-skatt och F-skatt. Skatteformen avgör om den som betalar ut ersättning för utfört arbete ska göra skatteavdrag eller inte. En anställd ska ha A-skatt, vilket betyder att arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag och betalar sociala...

arrow_forward
rr

A-skatt

arrow_forward
Visar 1 till 10 av 5129 träffar.