Rattserien Search Results

Rättserien Digital

Sökresultat: din sökning gav 5139 träffar

ra

Arbetsbefrielse

Arbetsbefrielse innebär att arbetstagaren inte behöver arbeta eller i övrigt stå till arbetsgivarens förfogande. Att arbetsbefria en arbetstagare kan till exempel förekomma efter uppsägning från endera parten med anledning av att man vill undvika att arbetstagaren antingen tillskansar sig ytterliga...

arrow_forward
rr

Blommor, krukväxter

Löpande bokföring Utgifter för inköp av blommor (lösa blommor, växter, julgrupper, krukväxter etc.) till företagets egna kontorslokaler, matsal, reception etc. redovisas normalt som lokalkostnader i kontogrupp 50 eller 51. Om blommorna utgör gåvor till anställda redovisas utgifterna normalt som per...

arrow_forward
rr

Q-rapporter

I dagligt tal benämns ofta delårsrapporter för noterade företag Q1 (första kvartalet), Q2 (andra kvartalet), Q3 (tredje kvartalet) och Q4 (fjärde kvartalet). En annan vanlig, och kanske vanligare, benämning för Q4-rapporten är bokslutskommuniké.

arrow_forward
rr

Aktiverat arbete för egen räkning

Om företaget själv tillverkat en anläggningstillgång eller haft utvecklingsutgifter kan värdet av det egna arbetet aktiveras, dvs. tas upp som en tillgång i balansräkningen. Det kan både gälla materiella och immateriella anläggningstillgångar och avse såväl byggnader, maskiner, inventarier som bala...

arrow_forward
rr

Parkeringsavgifter

Löpande bokföring Företagets utgifter för parkering avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader, exempelvis i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda u...

arrow_forward
rl

Öresavrundning

Lag Bestämmelser om öresavrundning finns i lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp. För löneadministratören betyder det att om det i beloppet ingår örestal ska detta avrundas till närmaste hundratal. Det innebär att slutsiffrorna ett (1) till och med fyrtionio (49) avrundas nedåt samt fe...

arrow_forward
rl

Semester enligt semesterlagen

Lag Semesterlag (1977:480) är en social skyddslag. Syftet med semesterlagen är att en anställd ska kunna få en längre tids sammanhängande betald ledighet, för vila och återhämtning. SemesterledighetEn anställd har alltid rätt till semesterledighet. I lagen anges 25 dagar ledighet under semesterår...

arrow_forward
rl

Löneperiod

Löneperioden är den period i vilken lönen betalas ut. Om löneutbetalning sker den 25 januari är löneperioden januari månad. För tjänstemän är det vanligast att månadslönen är för den period i vilken lönen betalas ut. På avtalsområden för arbetare betalas vanligen lönen ut månaden efter att den int...

arrow_forward
rl

Slutlön

När en anställd slutar sin anställning ska slutlön betalas ut senast månaden efter det att anställningen upphört. En anställd, som har lön för innevarande månad, d.v.s. månadslönen avser den månad den betalas ut i, ska i allmänhet inte ha någon månadslön vid slutlönetillfället. Det som då betala...

arrow_forward
rl

Skyddskläder

I vissa yrken används speciella arbetskläder eller uniformer. Det kan vara skyddskläder eller kläder som är särskilt avpassade för arbetet och som inte kan användas privat. Lag Enligt arbetsmiljölag (1977:1160) ska arbetsgivaren ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren...

arrow_forward
Visar 1 till 10 av 5139 träffar.