Produktinformation

Styrelsearbete i ideella organisationer
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
400
Utgivning
2013
ISBN
978-91-523-1990-1
Förlag
Sanoma Utbildning

Styrelsearbete i ideella organisationer

Författare: Albansson m.fl.

Styrelsearbete i ideella organisationer är en praktiskt guide för styrelsearbete inom den ideella sektorn. Teoretiska avsnitt varvas med handfasta råd och exempel från verkligheten, där företrädare berättar om olika utmaningar deras organisation mött och hanterat.

Styrelsearbete i ideella organisationer beskriver på ett tydligt och pedagogiskt sätt hur viktigt det ideella arbetet är för det svenska samhället. Gemensamt för alla ideella organisationer är att de har en styrelse, att denna ytterst är ansvarig för den verksamhet som bedrivs och att den följer de formella krav som ställs från samhälle, medlemmar och andra intressenter.

Avsedd för:
Styrelsearbete i ideella organisationer vänder sig till dig som arbetar i styrelsen, i en valberedning, som verksamhetschef eller på kansliet i någon av Sveriges 200.000 ideella föreningar. Även du som är verksam inom stiftelsevärlden har stor nytta av boken. Här återfinns råd till såväl den lilla lokala föreningen, som stora etablerade organisationer.