Produktinformation

Redovisningsteorier –  viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
216
Utgivning
2020
ISBN
978-91-523-1826-3
Förlag
Sanoma Utbildning

Redovisningsteorier – viktiga begrepp och teoretiska perspektiv inom redovisning

Författare: Rimmel, Jonäll m.fl.

Det finns en uppfattning att det inte existerar en universal redovisningsteori, utan att det finns ett antal olika teorier som behandlar disciplinen redovisning. Ändå används begreppet redovisningsteori i singular istället för plural. Denna bok försöker att göra en annorlunda ansats genom att redan i titeln, redovisningsteorier, hänvisa till att det finns en komplexitet och mångfald inom området redovisning, precis som inom många andra forskningsområden i det företagsekonomiska ämnet.

Boken är indelad i tre delar. Den första delen ger en översikt och är tänkt att användas av studenter i redovisning på grundnivå. Del två innehåller teoretiska ansatser samt specifika redovisningsteorier, såsom den positiva redovisningsteorin, disclousureteorin och institutionell teori. Den sista delen vänder sig till studenter på avancerad nivå och innehåller aktörsbaserade och kritiska redovisningsteorier.

Boken är skriven av Gunnar Rimmel (red.), Kristina Jonäll (red.), Diogenis Baboukardos, Peter Beusch, Johan Dergård, Ann-Christine Frandsen, Petra Inwinkl, Berit Hartmann och Svetlana Sabelfeld. Författarna är verksamma vid Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Högskolan i Jönköping, Lunds universitet och Birmingham Business School i Storbritannien.

Produktpublicerare