Produktinformation

Personlig utveckling från grunden
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
232
Utgivning
2017
ISBN
978-91-523-4769-0
Förlag
Sanoma Utbildning

Personlig utveckling från grunden

Författare: Bertil Thomas

Personlig utvecklling från grunden - inre ledarskap och professionell utveckling handlar om hur människan fungerar mentalt och psykiskt och innehåller teorier om hur man ska göra för att lyckas med sin personliga utveckling, såväl privat som yrkesmässigt. Boken är indelad i två delar: del 1 fokuserar på grunder och teori och del 2 på praktiska metoder.

Den handlar om mental träning, självkänsla, självkännedom, arv och miljö, hjärnan, känslor, tankar, positiv psykologi och personlig utveckling. Speciellt handlar den om hur man ska få sitt undermedvetna att fungera så bra som möjligt på livets väg.

Författare:
Personlig utveckling från grunden – inre led­arskap och professionell utveckling är skriven av Bertil Thomas som är lärare och forskare på Chalmers Tek­niska Högskola i Göteborg. Författaren har tidigare skrivit och medverkat i flera läroböcker och po­pulärvetenskapliga böcker inom naturvetenskap, teknik och kognitionsvetenskap.

Avsedd för:
Denna bok lämpar sig för universitet och högskoleutbildningar i till exempel ledarskap, professionell utveckling och kommunikation men även till gymnasie- och yrkeshögskoleutbildningar. Privatpersoner, idrottsledare och andra kan också använda boken för internutbildning, studiecirklar och i sitt eget utvecklingsarbete.

Produktpublicerare