Produktinformation

Percy Barnevik on Leadership
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
254
Utgivning
2014
ISBN
978-91-523-2547-6
Förlag
Sanoma Utbildning

Percy Barnevik on Leadership

Författare: Percy Barnevik

Percy Barnevik on Leadership är den engelska översättningen boken Ledarskap – 200 råd. Viss anpassning har gjorts så att en läsare utan svenska referenser kan ta till sig råden. Tyngdpunkten i boken ligger på effektivitet i genomförandet, ”execution”, vilket skiljer framgångsrika ledare och företag från mindre framgångsrika. Råden täcker ett vitt spektrum från personlig effektivitet till strategi, krishantering, företagsförvärv och inte minst byggande av framgångsrika team. Percy Barneviks bok är inget mindre än ett testamente över ett långt och exceptionellt framgångsrikt affärsliv.

Percy Barnevik on Leadership presenterar en syn på ledarskap där flexibilitet och snabbhet är minst lika viktiga framgångsfaktorer som strategi och analys. Så länge en ungefärlig färdväg är utstakad kan kursen alltid justeras efterhand.

Avsedd för:
Percy Barnevik on Leadership är obligatorisk läsning för engelsktalande studenter, blivande, nytillträdda, men också etablerade chefer i företag med engelska som koncernspråk.

Percy Barnevik on Leadership is largely based on the author’s own experience gained in different leadership roles over a period of nearly 50 years. The emphasis is on efficient execution. This is, in his view, what mainly differentiates successful leaders and companies from less successful ones. The advice, contained in 200 separate points, covers a wide spectrum ranging from personal efficiency, strategy, handling of crises, company acquisitions to, not least, building successful teams.