Produktinformation

Mervärdesskattens grunder
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
155
Utgivning
2018
ISBN
978-91-523-5391-2
Förlag
Sanoma Utbildning

Mervärdesskattens grunder

Författare: Sandberg Nilsson, Westfahl

Moms påverkar oss alla, varje dag. Varje gång vi som privatpersoner köper något stöter vi på moms. Mervärdesskatten är även en nationell angelägenhet med sitt kassaflöde till staten och som styr instrument i samhället.

Mervärdesskattens grunder presenterar mervärdesskattelagens uppbyggnad. Boken är en introduktion och riktar sig bland annat till yrkesverksamma som kommer i kontakt med mervärdesskatt. Boken fungerar även i utbildningssammanhang.

Bokens tredje upplaga är uppdaterad utifrån de regler som gällde 1 januari 2018. Bokens tredje upplaga är uppdaterad utifrån de regler som gällde 1 januari 2018. Denna tredje upplaga har genomgående uppdaterats med nyheter. Där det passar har texten förtydligats genom att illustrera med bilder. Ett helt nytt avsnitt om varuhandel över internet, s.k. e-handel, har tillkommit och det redogörs även för redovisningsreglerna när tjänster säljs till privatpersoner inom EU, s.k. MOSS-redovisning.

Författarna:
Anna Sandberg Nilsson är momsexpert på Svenskt Näringsliv och Lena Westfahl arbetar sedan länge med momsfrågor på Ernst & Young.

Avsedd för:
Mervärdesskattens grunder är tänkt som kurslitteratur inom beskattningsrätt, men passar även för självstudier. På så vis lämpar sig boken för den yrkesverksamme praktikern som vill lära sig mer om området. Boken har en tydlig och pedagogisk struktur där läsaren löpande introduceras till skattens viktigaste beståndsdelar. I sin helhet ger boken en kortfattad men komplett bild av mervärdesskattelagen och dess tillämpningar.

Produktpublicerare

Hittade inga produkter.