Produktinformation

Lojalitet i arbetet: Misskötsamhet
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
180
Utgivning
2021
ISBN
9789152360248
Förlag
Sanoma Utbildning

Lojalitet i arbetet: Misskötsamhet

Författare: Louise D'Oliwa, Lukas Ideström

Nyhet! Utkommer v. 3, 2021. Vid köp av valfritt Rättpaket kostar boken 219 kr.

Beskrivning

Det arbetsrättsliga förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren ställer krav på att båda parter är lojala mot varandra. Kravet på lojalitet innebär bland annat att inte missköta sig i arbetet. Misskötsamhet kan vara grund för varning, uppsägning eller till och med avskedande av en arbetstagare. Men var går gränserna för vad som borde tillåtas på arbetsplatsen? Vilka typer av misskötsamhet är grund för uppsägning eller avskedande och hur ska arbetsgivaren agera på ett formellt riktigt sätt när arbetstagaren missköter sig? Boken ger vägledning och stöd till arbetsgivare och innehåller exempel, mallar och relevanta rättsfall inom området.

Författare

Advokaterna Louise D'Oliwa och Lucas Ideström är verksamma på Advokatbyrån D'Oliwa. Författarna företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga frågor och tvister. Författarna är även föreläsare inom arbetsrätt. De har även författat Lojalitet i arbetet – arbetstagarens skyldigheter.

Produktpublicerare

Rätt punktskatt
Robert Lönn, Fredrik Jonsson
Juridik - civilrätt, straffrät...
Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila