Produktinformation

Lojalitet i arbetet - arbetstagarens skyldigheter
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
180
Utgivning
2019
ISBN
978-91-523-5707-1
Förlag
Sanoma Utbildning

Lojalitet i arbetet - arbetstagarens skyldigheter

Författare: D'Oliwa, Ideström

Vad menas med lojalitetsplikt, och vilka krav på lojalitet ska arbetsgivare och arbetstagare iaktta mot varandra i en anställning? Lojalitet i arbetet förmedlar praktisk kunskap om lojalitetsplikten och vad den innebär i praktiken. Förutom grunderna inom arbetsrätten får du kunskaper om vilka krav som finns på lojalitet före, under och efter en anställning. Vad gäller egentligen när en anställd beter sig illojalt, vilka situationer kan leda till arbetsrättsliga konsekvenser och vilka är dessa? Boken tar upp vad varje arbetsgivare och arbetstagare bör känna till om lojalitetsplikten.

Författare
Advokat Louise D'Oliwa är innehavare av Advokatbyrån D'Oliwa. Jur.kand. Lucas Ideström är verksam som biträdande jurist på Advokatbyrån D'Oliwa. Författarna företräder såväl arbetsgivare som arbetstagare i arbetsrättsliga frågor och tvister. Författarna är även föreläsare inom arbetsrätt, bl a på Stockholms universitet.