Produktinformation

Ledarskap - 200 råd
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
236
Utgivning
2013
ISBN
978-91-523-1883-6
Förlag
Sanoma Utbildning

Ledarskap - 200 råd

Författare: Percy Barnevik

Ledarskap - 200 råd baserar sig i huvudsak på Percy Barneviks egna erfarenheter från olika ledarroller inom näringsliv och välgörenhet under nära 50 år. Tyngdpunkten ligger på effektivitet i genomförandet, ”execution”, vilket skiljer framgångsrika ledare och företag från mindre framgångsrika.

Råden täcker ett vitt spektrum från personlig effektivitet till strategi, krishantering, företagsförvärv och inte minst byggande av framgångsrika team. Percy Barneviks bok är inget mindre än ett testamente över ett långt och exceptionellt framgångsrikt affärsliv. 

Ledarskap - 200 råd presenterar en syn på ledarskap där flexibilitet och snabbhet är minst lika viktiga framgångsfaktorer som strategi och analys. Så länge en ungefärlig färdväg är utstakad kan kursen alltid justeras efterhand.

Läs mer om Percy Barneviks syn på ledarskap här!

Avsedd för:
Ledarskap – 200 råd är obligatorisk läsning för studenter, blivande och nytillträdda chefer, men också etableradechefer på alla nivåer har mycket att hämta i denna bok.