Produktinformation

Lagtext Digital
Specifikationer
ISBN
978-91-622-8485-5
Förlag
Sanoma Utbildning

Lagtext Digital

Författare: Natalie Nordström (red)

Lagtext Digital innehåller årsredovisninglagen, bokföringslagen, mervärdesskattelagen, och inkomstskattelagen samt en stor mängd affärsjuridisk lagstiftning och arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Söktjänsten ger en tydlig bild av rättsläget inom områdena redovisning, bokföring, moms, lön och arbetsrätt. Lagtext - digital uppdateras utifrån förändringar i lagstiftningen och vänder sig till dig som arbetar med redovisning, bokföring och mervärdesskatt samt personal-administration och arbetsrätt, men söktjänsten kan också användas av studerande på universitet och högskolor.

Översättning till engelska

Vilket begrepp du än gör en sökning på får du den engelska översättningen, både till det ord du sökt och till alla relaterade begrepp. I översättningsmodulen kan du även använda en engelsk fackterm för att hitta den svenska översättningen, så att du därefter kan söka efter gällande regler kring begreppet i den svenska databasen. (Översättningstjänsten ingår utan extra kostnad)

Köpvillkor

Digitala produkter säljs som tillsvidareabonnemang och faktureras med 12 månaders intervall. Kund som önskar avsluta abonnemang ska meddela detta till info@ekonomionline.se senast  1 månad innan aktuell abonnemangsperiod upphör.

Produktpublicerare

Juridik - civilrätt, straffrät...
Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila
Lojalitet i arbetet: Misskötsa...
Louise D'Oliwa, Lukas Ideström
Rätt Skatt Digital
Kardvik, Samuelsson