Produktinformation

Kriskommunikation - att leda i blåsväder
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
216
Utgivning
2012
ISBN
978-91-523-1886-7
Förlag
Sanoma Utbildning

Kriskommunikation - att leda i blåsväder

Författare: Maria Langen och Sverre Sverredal

Kriskommunikation – att leda i blåsväder handlar om de speciella krav som ställs på ledare i krisartade situationer. En olycka sker under en konferensresa, en medieskandal blossar upp, beslut om kraftiga personalnedskärningar presenteras … I det pressade läget som krisen utgör behöver ansvariga i organisationen veta hur man hanterar journalister och sociala medier, hur man bemöter enskilda drabbade personer, och hur allmänheten och berörda grupper ska hållas informerade. Har chefer och kommunikationsansvariga skaffat kunskap om kriskommunikation och övat på att tillämpa den så är chanserna goda att krisens effekter kan lindras och företaget till och med gå stärkt ur krisen.

Kriskommunikation – att leda i blåsväder är en praktisk bok som ger läsaren verktyg för planering och övning av kriskommunikation och som även handlar om det förebyggande kriskommunikationsarbetet. Boken är uppbyggd så att den kan läsas både av den som saknar och den som har vissa förkunskaper på området. I slutet av boken finns exempel på praktiskt tillämpbara mallar, checklistor och planeringsverktyg för kriskommunikation.

Avsedd för:
Boken riktar sig till ledare och kommunikatörer i små och stora organisationer men kan också läsas av studenter inom ledarskap eller kommunikation som vill lära sig om de speciella krav krissituationer ställer på yrkesrollen.

Produktpublicerare