Produktinformation

Koncernredovisning i praktiken
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
264
Utgivning
2020
ISBN
9789152360064
Förlag
Sanoma Utbildning

Koncernredovisning i praktiken

Författare: Roland Dansell, Dan Phillips

Koncernredovisning i praktiken är en grundläggande bok i koncernredovisning och behandlar såväl lagregler och rekommendationer som olika metoder för upprättande av koncernredovisning. Den nya sjunde upplagan har anpassats helt till det nya K3-regelverket från Bokföringsnämnden. Det är nu fastställt i sin slutliga form och tillämpas från och med 2014.


Koncernredovisning i praktiken innehåller även ett avsnitt i varje kapitel som särskilt behandlar de regler och standarder som gäller när IFRS-företag upprättar koncernredovisning. Noteras bör att denna bok endast behandlar de standarder som styr upprättandet av koncernredovisning.

Avsedd för:
Koncernredovisning i praktiken vänder sig till yrkesverksamma som arbetar praktiskt med koncernredovisning och till personer som ska lära sig koncernredovisningens grunder.

Produktpublicerare