Produktinformation

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt
Specifikationer
Band
Flexoband
Antal sidor
630
Utgivning
2019
ISBN
978-91-523-5756-9
Förlag
Sanoma Utbildning

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt

Författare: Lundberg m.fl.

Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt omfattar alla områden som normalt ingår i grundläggande juridiska kurser, som exempelvis Juridisk översiktskurs, Juridisk introduktionskurs och andra introducerande juridiska kurser. Tyngdpunkten ligger på grundläggande principer inom civilrätt, straffrätt och processrätt för att ge läsaren översiktskunskaper. Boken är indelad i åtta avdelningar; juridik, familj, avtal, näring, fordran, ersättning, straff och process. Till varje avdelning finns ett stort antal övningsfrågor med svar samt konkreta exempel på rättstillämpning för att ge djupare förståelse.

Den femte upplagan är uppdaterad enligt nya lagar och regler. Bland dessa kan nämnas regler för framtidsfullmakt inom avtalsrätten, företagshemligheter, värdeöverföringar och kapitalskydd inom avsnittet näring, underlåtenhet inom straffrätten, finansiella instrument och obehöriga transaktioner inom fordringsrätten samt äktenskapsförord, föräldraskap vid inseminering och ändrad könstillhörighet inom avsnittet om familjerätt.

Till boken finns även en Övningsbok .

Avsedd för:
Boken är avsedd för studier i juridik på grundnivå, till exempel Juridisk översiktskurs, juridisk introduktionskurs etc. Boken är även lämplig för självstudier.

Produktpublicerare

Lagtext Digital
Natalie Nordström (red)
Lojalitet i arbetet: Misskötsa...
Louise D'Oliwa, Lukas Ideström