Produktinformation

IFRS - i teori och praktik
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
528
Utgivning
2020
ISBN
978-91-523-5987-7
Förlag
Sanoma Utbildning

IFRS - i teori och praktik

Författare: Marton, Lundqvist, Pettersson

IFRS - i teori och praktik behandlar samtliga värderingsfrågor inom IFRS, med undantag för standarder som enbart berör en enskild bransch och rena upplysningsstandarder. Varje kapitel inleds med en kort introduktion till området och avslutas med en sammanfattning av innehållet. Till varje kapitel finns ett antal instuderingsfrågor och övningar. Lösningar på dessa finns sist i boken.

Denna sjätte upplaga omfattar förändringar som skett inom IFRS. Exempel på nyheter är följande: Kopplingen mellan det konceptuella ramverket från 2018 och enskilda standarder har tydliggjorts. Pedagogiska aspekter har stärkts, både genom förändringar i text samt ytterligare exempel och övningsuppgifter. Boken avspeglar även de kontinuerliga uppdateringar som sker inom IFRS.

Författare
Jan Marton, Anna-Karin Pettersson och Pernilla Lundqvist, samtliga verksamma vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Pernilla Lundqvist är även verksam på EY och Anna-Karin Pettersson på PwC. Alla tre författare har lång erfarenhet av undervisning och praktiskt redovisningsarbete.

Avsedd för
Redovisningsansvariga och övriga som arbetar med eller vill lära sig mer om IFRS. Inom högskolan passar boken för kurser i extern redovisning på avancerad nivå, alternativt för avslutande kurser på grundniv

Produktpublicerare