Produktinformation

Hållbara investeringar
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
173
Utgivning
2014
ISBN
978-91-523-1903-1
Förlag
Sanoma Utbildning

Hållbara investeringar

Författare: Emma Sjöström

Ansvarsfulla och hållbara investeringar har vuxit stadigt de senaste 15 åren. Klimatfrågor, mänskliga rättigheter och korruption är några exempel på teman som investerare ägnar allt mer uppmärksamhet åt. Hållbara investeringar är den första boken som beskriver dagens marknad och de metoder som används i praktiken.

Hållbara investeringar – det vill säga där en uttalad hänsyn tas till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning – har anammats av många namnkunniga kapitalförvaltare: på den svenska marknaden erbjuder samtliga storbanker fonder med en sådan inriktning, AP-fonderna inkluderar miljö och socialt ansvar i sin placeringspolicy, och flera försäkringsbolag har slagit in på samma linje.

Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken lämpar sig för praktiker som vill lära sig mer om området fungerar också i utbildningssammanhang. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste gör att kunskap inom området är nödvändigt för att förstå finansmarknaden.

Hållbara investeringar är skriven av Emma Sjöström, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har forskat och undervisat om ansvarsfulla investeringar under ett flertal år och medverkat som kapitelförfattare i flera böcker samt skrivit artiklar i ämnet.

Avsedd för:
Boken riktar sig till dem som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor, exempelvis företagsledningen och finansanalytiker samt medarbetare inom marknad och kommunikation. Boken lämpar sig också som kurslitteratur för utbildningar inom finansiell ekonomi, redovisning samt allmän företagsekonomi. Dessutom riktar sig boken till alla med ett allmänintresse för företag, hållbarhet och sociala frågor.