Produktinformation

GDPR för dataskyddsombud
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
500
Utgivning
2020
ISBN
978-91-523-5822-1
Förlag
Sanoma Utbildning

GDPR för dataskyddsombud

Författare: Monika Wendleby

Både dataskyddsombud och dataskyddsansvariga arbetar dagligen med att förbättra det inbyggda dataskyddet i sina organisationer. Det är ett roligt men också utmanande arbete eftersom de behöver tillämpa ett komplext regelverk. För att lyckas skapa förändring behöver de nå fram till både medarbetare och ledning. De behöver förstå vad organisationskultur är för att kunna påverka den. Boken kombinerar juridisk analys av komplexa frågeställningar med konkreta tips hur man kan arbeta i praktiken. Hur arbetar man riskbaserat och utifrån en kontrollplan? Hur hanterar man behandlingsregister och förhandssamråd? Hur kan man få en överblick över styrande dokument och pågående IT-projekt? Boken ger både teoretiskt och praktiskt stöd i dessa och många andra frågor. Den innehåller många visuella verktyg och praktiska checklistor.

Författare
Monika Wendleby är en kvalificerad jurist med lång praktisk erfarenhet. Hon är idag dataskyddsombud för flera organisationer i den ideella sektorn och hjälper även många andra kunder med dataskyddsfrågor

Produktpublicerare

Juridik - civilrätt, straffrät...
Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila