Produktinformation

Framgångsrikt styrelsearbete  i en snabbföränderlig tid
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
350
Utgivning
2021
ISBN
9789152360408
Förlag
Sanoma Utbildning

Framgångsrikt styrelsearbete i en snabbföränderlig tid

Författare: Roland Dansell, Satish Sen

OBS Titeln är försenad och levereras separat vecka 6–7 2021. 

Förutsättningarna för att bedriva ett framgångsrikt styrelsearbete idag ser väsentligt annorlunda ut jämfört med hur det var för tio år sedan. Omvärldsförändringarna sker i en allt snabbare takt och det har skapat nya utmaningar för ägare, styrelse och vd. Det finns nya frågor och utmaningar som behöver ta betydligt mer plats i dagens, och inte minst framtidens, styrelsearbete. 

Framgångsrikt styrelsearbete syftar till att på ett framtidsinriktat sätt redogöra för dagens förväntningar på ägare, styrelsen och rollen som styrelseledamot. Vidare gås igenom hur arbetet ska organiseras och rapporteras samt vikten av ett bra strategiarbete, risk – och krishantering, företagets bidrag till en hållbar utveckling samt att säkerställa långsiktig finansiering. Boken avslutas med fokus på ansvarsfrågor och en unik framtidsspaning med intressanta intervjuer.

Författare
Roland Dansell och Satish Sen har mångårig och praktisk erfarenhet av företagande och styrelsearbete.