Produktinformation

Företagsekonomi - i praktik och princip
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
415
Utgivning
2015
ISBN
978-91-523-2355-7
Förlag
Sanoma Utbildning

Företagsekonomi - i praktik och princip

Författare: Frostenson, Prenkert

Företagsekonomi – i praktik och princip är en komplett grundbok i ämnet företagsekonomi. Boken täcker alla de olika delar som tillsammans bildar ämnesområdet; organisation, marknadsföring, ekonomistyrning och redovisning. På så vis lämpar sig boken som en introduktion till ämnet. I boken finns det en växelverkan mellan praktik och princip. Genom hela boken får läsaren följa ett företag i några verklighetstrogna scener och dialoger, en berättelse för varje kapitel. Detta gör att läsaren enkelt kan se principerna tillämpade i praktiken.

Till huvudboken hör en övningsbok. Den följer kapitlen och bidrar till fördjupad förståelse av respektive kapiteltema genom olika slags övningar. Sist i övningsboken finns även lösningar till övningarna.

Företagsekonomi – i praktik och princip är skriven av docent Magnus Frostenson och docent Frans Prenkert. Båda författare är verksamma vid Örebro universitet.

Avsedd för:
Boken är utformad för inledande studier i företagsekonomi på universitet, högskola och andra eftergymnasiala utbildningar. Givet bokens introducerade karaktär fungerar den också för läsare som på egen hand vill lära sig om ämnesområdet.