Produktinformation

Företagsekonomi - från begrepp till beslut
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
500
Utgivning
2018
ISBN
978-91-523-4387-6
Förlag
Sanoma Utbildning

Företagsekonomi - från begrepp till beslut

Författare: Jeanette Berggård

Företagsekonomi - från begrepp till beslut behandlar grundläggande företagsekonomi på eftergymnasial nivå. I boken finns aktuella exempel från många olika slags företag och från offentliga verksamheter. Företagsekonomiska begrepp, principer och samband förklaras ingående, med tonvikt på lönsamhetstänkande och ekonomistyrning.Boken är indelad i fyra olika block. Företag och samhälle, Marknad och organisation, Styrning och kalkylering samt Redovisning och ekonomisk analys. I denna struktur kan läsaren enkelt följa innehållet utifrån en övergripande företagsekonomisk ämnesindelning.

Till faktaboken hör en uppgiftsbok med ett stort antal uppgifter av varierande svårighetsgrad, praktikfall och facit med utförliga lösningar.

I denna sjunde upplaga har uppdateringar gjorts för att anpassa fakta och uppgifter till att i större omfattning även behandla tjänsteföretag. En stor del företag består enbart av personal som säljer tjänster, inga produkter. Hur man arbetar med att attrahera och behålla personal genom att aktivt arbeta med företagskultur och employer branding samt hur vi marknadsför oss i den allt mer digitaliserade världen har kompletterats. I block 2 har bokens struktur förtydligats genom att skapa ett tydligare flöde, från strategi och marknadsplaner till organisation och personal.

Jeanette Berggård, ekonom och lönsamhetsutvecklare som även utbildar på eftergymnasial nivå, har ansvarat för den sjunde upplagan som i övrigt bygger vidare på Nancy Holmström och Gunnar Lindholms arbete i tidigare upplagor av boken.