Produktinformation

Företagsekonomi för icke-ekonomer Uppgifter
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
320
Utgivning
2019
ISBN
978-91-523-5629-6
Förlag
Sanoma Utbildning

Företagsekonomi för icke-ekonomer Uppgifter

Författare: Wolfram Trostek

Företagsekonomi för icke-ekonomer - Uppgifter & lösningar innehåller praktiska tillämpningsövningar till faktabokens teoriavsnitt. Övningarna är många och av skiftande karaktär och svårighetsgrad. I slutet av boken finns facit med utförliga lösningar till varje kapitel.

Avsedd för:
Företagsekonomi för icke-ekonomer - Uppgifter kan användas av utbildningsföretag och i YH-utbildningar eller i samband med annan eftergymnasial utbildning. Boken kan även användas i samband med företagsintern utbildning. Bokens pedagogiska uppläggning gör att den också kan användas vid självstudier