Produktinformation

Fåmansföretag & Skatteplanering
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
500
Utgivning
2019
ISBN
978-91-7695-132-3
Förlag
Björn Lundén

Fåmansföretag & Skatteplanering

Författare: Ulf Bokelund Svensson m.fl.

Fåmansföretag & Skatteplanering behandlar skattereglerna för fåmansföretag och ägare till fåmansföretag, bl.a. utdelning och kapitalvinst, transaktioner med bolaget, inlåning och aktieägartillskott, förbjudna lån och uthyrning. 

En stor del av boken handlar om de möjligheter till seriös skatteplanering som fåmansföretag och fåmansdelägare har, t ex för att minimera tjänstebeskattning av kapitalvinster. En utförlig deklarationshandledning för blanketterna K10, K12 och K13 ingår.

Produktpublicerare

Mervärdesskattens grunder
Sandberg Nilsson, Westfahl