Produktinformation

Extern redovisning
Specifikationer
Band
Mjukband
Antal sidor
448
Utgivning
2017
ISBN
978-91-523-4959-5
Förlag
Sanoma Utbildning

Extern redovisning

Författare: Johansson m.fl.

Extern redovisning tar upp redovisning från såväl ett övergripande filosofiskt perspektiv som ett praktiskt. Här beskrivs hur redovisningen kan tillhandahålla underlag för många av de affärsmässigt viktiga beslut som dagligen fattas i ett företag. Extern redovisning behandlar allt från redovisningens grunder, sambandet mellan värdering, resultat och kassaflöde till beräkning av finansiella nyckeltal för interna och externa intressenter. Till boken finns även en övningsbok med facit och fullständiga lösningar.

Avsedd för:
Extern redovisning är avsedd för kurser i grundläggande redovisning på universitet och högskolor, men boken kan även användas av utbildningsföretag och i samband med företagsintern utbildning.

Produktpublicerare